JANUVIA, metformin, гестационен диабет, diabetes mellitus, инсулин, диабет
Лекарство за лечение
на диабет

Европейската комисия даде разрешение за употреба на JANUVIA (Янувия), медикамент на Merck Sharp & Dohme’s (MSD) за лечение на пациенти с диабет тип 2.  JANUVIA е първият и единственият медикамент по лекарско предписание от нов клас медикаменти, който повишава способността на организма за намаляване на нивото на кръвната захар, когато то е повишено. Групата медикаменти са известни като дипептидил пептидаза-4 инхибитори (DPP-4 инхибитори).

JANUVIA е одобрен от Европейския съюз (ЕС) за лечение на захарен диабет тип 2 в комбинация с метформин за подобряване на гликемичния контрол, когато с диета и упражнения, плюс прилаган метформин не се постига задоволителен гликемичен контрол. Резултатите са от проучване, проведено с близо 4000 пациенти с диабет тип 2.

Разрешението за употреба важи за всички 27 страни-членки на ЕС, включително България, както и Норвегия и Исландия (които също приемат решенията на EMEA – Европейската агенция за оценка на медикаменти, валидни за тяхната територия). JANUVIA ще бъде пуснат скоро на пазара на страните от ЕС. JANUVIA вече има регистрация в 42 страни по целия свят, в това число Мексико, Съединените щати и Филипините.

При почти половината от тях не е постигната прицелната стойност за кръвната захар. Разрешението за употреба на JANUVIA в ЕС осигурява на пациентите една много необходима възможност за лечение, която да им помогне да се справят със заболяването, като това подчертава ангажираността на MSD в сферата на захарния диабет," каза Штефан Ошман, Президент за Европа, Средния изток, Африка и Канада, Merck & Co., Inc.

Допълнителна информация
 
JANUVIA е перорален, прилаган един път дневно, мощен и високо селективен DPP-4 инхибитор. JANUVIA понижава кръвната захар като усилва естествените процеси в организма, водещи до намаляване на кръвната захар – системата на инкретините. Когато нивото на кръвната захар се повиши, инкретините действат по два начина в подкрепа на организма при регулиране повишените нива на кръвната захар: те отключват в панкреаса освобождаването на инсулин и сигнализират черния дроб да намали продукцията си на глюкоза.

JANUVIA помага и при друг основен проблем на диабетно болните – затлъстяването. Проучванията показват, че загубата на телесно тегло при пациентите, лекувани с JANUVIA е средно 1.5 kg, докато при пациентите, лекувани с други лекарства,  има повишаване на теглото средно с 1.1 kg. Хипогликемията (прекалено ниски нива на кръвната захар) е също значително по-рядка при лечение с JANUVIA.

www.az-jenata.com