Лекарите и здравните работници са сред професиите с най-висок риск от професионално прегряване. За това сигнализираха от Българското Балинт общество, които през уикенда представиха съвременните подходи и добри практики в превенцията на проблема на конференция в София.

В последните години стана модерно да се говори за психологичния срив, професионалното прегаряне или т.нар. „бърнаут”. Понятието се свързва с физическо и емоционално изтощение или демотивация, обикновено в резултат на стрес или чувство за неудовлетвореност.Белгийският философ Паскал Шабо нарича професионалното прегаряне „болестта на нашата цивилизация”. В Съединените щати броят на хората, които взимат антидепресанти, се е увеличил с 400% в последните 30 години. Във Великобритания – с близо 500%. В Европа всяка година употребата на подобни медикаменти нараства със стряскащите 20%.

У нас има публикации за нивата на синдрома на професионалното прегаряне сред лекари, психолози и учители. Данните варират в широки параметри от 20 до 70% в различните колективи. Този широк диапазон може да се обясни с факта, че две основни групи фактори повлияват развитието на синдрома – личностни характеристики и параметри на организационната среда.

Балинтовият подход се използва в целия свят. Балинтовите групи се прилагат с участието на медицински специалисти, психолози и социални работници. Има единични научни публикации за използването на подхода и от други професионални общности, които работят с хора, като например свещеници и пожарникари.

Балинтовите групи учат лекарите да бъдат по-чувствителни към болката и мъката на пациента и същевременно да знаят как да съхранят себе си като личност.

Методът е приложим за всички професии, които се определят като помагащи. Професии, в които взаимоотношенията с пациенти или клиенти са от съществена важност. В работата на лекари, психолози, клинични социални работници взаимовръзката с търсещите помощ е част от терапевтичния процес. Стресът при тези професионалисти произтича от контакта с конкретния човек, а не от спецификата на конкретната работа.