Новият закон за аптеките не гарантира качествени фармацевтични грижи
Новият закон за аптеките не
гарантира качествени
фармацевтични грижи
Новоприетите вчера решения на Народното събрание, във връзка с лекарстворазпространението в България ще доведат до окончателно отнемане на правото на българския пациент да получава качествени фармацевтични грижи, става ясно от становище на Българският фармацевтичен съюз.

От там се обявяват против окончателно гласуваните вчера от Народно събрание промени в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ).

Според новите текстове аптеки ще могат да откриват физически или юридически лица, които сключат договор за управление и трудов договор с магистър фармацевт.

В опит да ограничат възникването на монополизация в сектора, в резултат на узаконяването на веригите, което допуснаха, вчера депутатите гласуваха ограничение всяка верига да не се състои от повече от четири аптеки на територията на страната.

Времето ще покаже доколко опита ще бъде успешен, тъй като ЗЛПХМ не препятства възможността аптеки да бъдат регистрирани и на името на роднини на собственика на дадена верига.

Промените в закона ще доведат до затваряне на малките аптеки, тъй като те ще са нерентабилни. В по-малките населени места и селата ще има остра липса на аптеки и това ще доведе до ограничаване на достъпа на хората до лекарствени продукти, твърдят от Българския фармацевтичен съюз.

Фармацевтичните услуги, предлагани на гражданите от веригите от аптеки, ще бъдат пречупени през търговския интерес, с цел увеличаване на продажбите, вместо водещ принцип да бъде ефективността на лекарството и опазване здравето на пациента. Тези ефекти се наблюдават в страните с пълна либерализация на аптечния сектор.

Данните са потвърдени в авторитетни международни доклади, които Българският фармацевтичен съюз нееднократно представи на властите и на обществото, и които за съжаление бяха пренебрегнати, както беше пренебрегнат и Европейския опит в системата на лекарствоснабдяването.

Не по-малко негативни последици, ще има за населението едно друго решение, което вчера Народно събрание прие, а именно допускането всички лекарствени продукти без лекарско предписание да бъдат отпускани, без каквито и да било ограничения от дрогериите.

Изключително безотговорно решение, което застрашава здравето и живота на пациентите и, за което народните представители поели днес тази отговорност бяха алармирани не само от Българския фармацевтичен съюз, но и от Европейската организация на фармацевтичната общност (PGEU) в писмо до Георги Пирински.

Вчера народните представители лишиха Българския фармацевтичен съюз от възможността да осъществява самоконтрол, чрез издаване на становища за правоспособност на своите членове, като по този начин пренебрегнаха ползата от проследяването на редовността на лицата, които претендират за правоспособност и недопускането на "мними" фармацевти, хора с фалшиви дипломи да бъдат допускани да работят в аптеки.

Въпрос, който Джон Чейв, главен секретар на Фармацевтичната група към Европейския съюз, също повдига в обръщението си до българските законотворци.

actualno.com