Над  30 млн лв е преразходът за  онкологични лекарства през първите три месеца на годината. Това стана ясно от справката на НЗОК за изплатените средства по това направление.

Сумата изразходвана за онкомедикаменти през месец март, възлиза на 34 млн. лв. Това е с над 10 млн. лв. повече от заложения средномесечен разход, който при общ бюджет от 282 млн. лв. би следвало да е в размер на 23,5 млн. лв.

По груби сметки при подобен темп на изразходване на средствата в това перо, те ще бъдат изчерпани до началото на септември. Така, очертаващият се недостиг на финанси за онкологични медикаменти, ще възлиза на малко над 100 млн. лв в края на декември. При това без още да е започнало приложението на новите молекули, влезли в Позитивния списък от тази година.

Парите за медицински изделия в болниците също надхвърлят предвидените разходи, но с много по-малко. За първите три месеца от годината преразходът е близо 2 млн. лв.

Разходите за болнична помощ за първото тримесечие пък са със 7 млн. лв. под предвиденото.

Ето как за поредна година лекарствата се превръщат в „бездънната яма” на НЗОК, която поглъща далеч повече от предвиденото и заради която биват наказвани с лимити и рестрикции всички медицински дейности в системата.