Районна прокуратура – Ямбол се самосезира по публикации в медии за събирана застрахователна такса от по 30 лв от пациентите на местната кардиологична болница.

Преди дни стана ясно, че в лечебното заведение искат такса на пациентите, за която някои от тях дори не разбират за какво е. В репортаж, излъчен от bTV, пациент на болницата обясни как едва при изписването си научил, че таксата, платена от него при постъпването му в кардиологичната болница, била за застраховка. Медицинска сестра застраховател твърди, че така болницата покрива разходите си по решение на ръководството. От ръководството пък заявяват, че застрахователно дружество има отворен офис в болницата и негови служители събират таксата. Самото застрахователно дружество пък казва, че единствените застрахователи в болницата са медицинските служители.

Възложена е проверка, която да установи събирана ли е застрахователна такса от пациенти и ако това се е случвало дали е било правомерно.  Проверката ще бъде извършена от служители на ОД на МВР – Ямбол в срок от 30 дни.

Ще бъдат взети сведения от ръководствата на здравното  заведение и на застрахователното дружество, които да установят извършвана ли е застрахователна дейност в здравното заведение, от кога, разполага ли застрахователното дружество с офис в болничното заведение, сключен ли е договор между двете дружества за такива услуги, от кого са сключвани застраховките, постъпвали ли са в здравното заведение парични средства   от пациенти по застраховка „Застраховка при заболяване по време на болнично лечение“, ако са постъпили в какъв размер. Ще бъдат изискани всички документи съотносими  с целта на проверката и ще бъдат снети сведения от всички заинтересовани лица.

След приключване на проверката, събраните материали трябва да бъдат предоставени на наблюдаващия прокурор, за да предприеме той последващи действия.