Всички директори на районните здравни каси ще трябва да представят отчети пред централното ръководство и Надзорния съвет на фонда за разпределение на бюджетите на лечебните заведения по места. Това става ясно от стенограма от проведеното на 26-ти май заседание на надзорниците, а поводът е възникналото напрежение заради намаляването на средствата на болниците в цялата страна, както и проблемът, касаещ направленията в извънболничния сектор. Според новия председател на НС на касата Кирил Ананиев в работата на РЗОК цари буквално "пълно безхаберие".

По време на заседанието се дискутира фактът, че бюджетите на отделните болници вече се разпределят от РЗОК по места, като представителят на синдикатите в надзора д-р Иван Кокалов изказва мнение, че това няма да има никакъв ефект и ще доведе до куп проблеми.

„Това, дето им го дадохме, няма да има никакъв ефект, а ще ни натовари точно с такива един куп проблеми, които ще се генерализират и всеки един ще вика – горе са виновни, така са ни го дали, тъй че не знам до колко това беше правилно, но от гледна точка да не ни корумпират се съгласихме, че няма да го правим ние, а ще бъде под наше наблюдение. Само че ние се оказа, че не сме готови за наблюдение“, коментира той. В тази връзка д-р Кокалов отбелязва, че е нужна регулярна информация как се развиват извънболнична и болничната помощ и изобщо финансовите потоци.

Отговорът на председателя на Надзорния съвет на НЗОК Кирил Ананиев е, че контролът е на много ниско равнище. „Пълно безхаберие има по отношение на тази дейност. Не знам дали и ние не трябва да пипнем нашия Закон за здравното осигуряване и да въртим директорите от една в друга районна каса“, посочва Ананиев.

От своя страна управителят на НЗОК д-р Глинка Комитов заявява, че всяка една районна каса трябва да предостави информация как разпределят средствата за всяко едно лечебно заведение. "Да го сложим тук на масата пред Надзорния съвет и да видим спазени ли са правилата", посочва управителят на фонда.

Става ясно и че проверките на контрольорите по места не се осъществяват по заложения на централно ниво алгоритъм, защото за целта е нужна нормативна промяна. „Само миналата седмица три пъти не е допускан екип в едно лечебно заведение за проверка. За такова лечебно заведение в закона трябва да бъде записано, че веднага се прекратява договора. Бил командировка шефът на болницата и затова не ги допускат. Ние ги правим предложенията, законодателните, но не ги приеха“, дава пример в тази връзка директорът на касата. 

От своя страна другият представител на синдикатите Теодор Василев повдига въпроса за липсата на достатъчно кадри в системата на РЗОК, посочвайки: „Дори да махнем директора на касата Х, трудно ще намерим по-добър или ще има някаква конкуренция между кандидатите. Така че трябва да има механизми да не могат персоните да се чувстват удобно“.