тютюнопушене, лекарства, цигари, зависимост, методи за отказване
За отказване цигарите лекарствата
помагат повече в комбинация с други
методи, сочи проучване
Никотиновата зависимост е класифицирана като болест според Международната класификация на болестите. Статистиката сочи, че половината от дългогодишните пушачи умират в резултат от тютюнопушенето, като половината от тях са хора в работоспособна възраст. Употребата на тютюн е основен рисков фактор, водещ до рак на белите дробове и до сериозни усложнения на дихателната и сърдечно- съдовата система. Статистиката показва, че в момента 34% от мъжете и 22% от жените в Полша са пушачи, пишат местните медии. Годишните разходи за лечението на болести, възникнали в резултат от тютюнопушенето, в Полша достигат 18 мил. злоти и ако този вреден навик не се промени, те могат да ескалират до 198 млрд. злоти за период от 20 години. Намаляването на броя на пушачите в Полша, използвайки наложените до момента ефикасни методи в борбата с никотина, би занижило значително смъртността и разходите по лечението на болестите, свързани с този вид зависимост.

Наскоро в Полша бе проведено изследване, целящо да определи дали борбата на пушачите да преодолеят пристрастеността си в продължение на 12 месеца, след опит за спиране е ефективна. Едногодишно лечение е съществен показател, определящ може ли с използваните методи да се постигнат успехи.

Използваните средства за отказване от цигарите са били никотино-заместващи лекарства и естествени методи. Като краен резултат било отчетено, че вероятността за трайно спиране на цигарите за или повече от дванадесет месеца се увеличава до три пъти при използване на комбинация от безлекарствени и лекарствени методи.
За никотино-заместваща терапия първоначалните проучвания показаха, че в комбинация със експертен съвет, шансовете за успех при пушачите се увеличават до 64%. В комбинация с индивидуална консултация, успеваемостта достига 52%, а в комбинация с групова терапия, успеваемостта достига 63%.

В заключение проучването, проведено в Полша, доказа, че комбинацията от фармакологични и естествени методи e по- ефикасен начин за отказване от вредния навик.

За подрастващите и за пациентите с намалени имунни сили се препоръчват единствено безлекарствени методи за преодоляване зависимостта от цигарите. За най –успешен сред тях с до 85% успеваемост се счита системата, придобила световна известност, наречена IQS. Повече за нея и за записване в програма за отказване от цигарите: тел. 02/ 989 8210 и www.iqsbulgaria.com