Българският Червен кръст е доброволна организация, която е част от Международното червенокръстко движение и се ръководи от неговите основни принципи: неутралност, хуманност, безпристрастност, независимост, доброволност, единство и универсалност. Чрез своята мрежа от доброволци в цялата страна БЧК подкрепя уязвимите хора в бедствени и кризисни ситуации. Посредством програми за обучение и дейности в полза на обществото допринася за облекчаване и предотвратяване на страданието във всичките му форми, закриля здравето и живота и осигурява уважение към човешката личност. 

Дейности


Готовност за бедствия
Българският Червен кръст работи за повишаване готовността на...
 
 
 
 
 

 

Планинско спасявяне
Основна задача на ПСС е да оказва помощ при нещастия в плани...
 
 
 
 
 

 

Водно спасяване
Водноспасителната служба към БЧК е създадена през 1964 г.
 
 
 
 

 

Първа помощ
Всички ние попадаме в рискови ситуации. Затова е важно предв...
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Здравна просвета
Усилията на БЧК за разпространение на здравни знания и култу...
 
 
 
 
 
 
Кръводаряване
Даряването на кръв доброволно и безвъзмездно е най-сигурната...
 
 
 
Издателска дейност
 
 
 
 
 
Финансови дейности
 
 

 

 

 

Кампании

Програми и услуги

Учебни бази