Фармацевтични компанииФармацевтичните компании задължително да дават отстъпка от цената на медикаментите, които плаща здравната каса. Зад тази мярка, която ще намали разходите на институцията, стои ръководството на НЗОК, и то вече я е споделило с премиера Пламен    

В сега действащите текстове в Закона за здравното осигуряване е записано, че касата договаря с компаниите „отстъпки от стойността за опаковка, изчислена на база референтната стойност на съответния лекарствен продукт, за който НЗОК  заплаща" при определени условия в наредба. В нея е уточнено, че това става, след като институцията отправи покана към фирмите. Но липсва задължителното предложение за отстъпка. „То може да се въведе с промяна в Закона за здравното осигуряване, а с поправки в наредби - да се регламентира точният ред за реализирането й", каза д-р Румяна Тодорова, управител на НЗОК , потърсена от „Труд" за коментар. Според нея мярката най-напред може да се въведе за онколекарства, а по-късно и за медикаментите за домашно лечение. В никакъв случай не става дума за „пипане" на референтната цена (имаме най-ниската в сравняваните с нас държави от ЕС) на медикаментите, записана в позитивния списък. А единствено за отстъпки. Мярката не предвижда отпадането на обществените поръчки, които болниците правят за доставката на медикаменти. Те си остават, като и на това ниво плащаната стойност от НЗОК  също може да се намали. „Ако се приложат новите механизми, ще се избяга от сегашното положение, при което едно и също лекарство има 19 цени, по които го покриваме", добави д-р Тодорова.

Пациенти и лекари коментираха, че е похвално, че държавата не бездейства. Но трябва да се обмисли по какви правила ще се изисква отстъпка. Т.е. ако залогът е гарантирана доставка на определено количество (с което ще се подмамят фирмите), то как ще се знае в тази или друга онкоболница колко точно опаковки ще се изпишат през годината. И как ще се разбере, че именно с тези медикаменти ще се проведе лечението.