марихуана, наркотици

 Търсенето и предлагането на наркотици, и броят на престъпленията, свързани с тях, не намаляват. Действията на управляващите в тази посока не са ефективни. Почти двойно е нараснала смъртността при наркоманите, а в България вече има градове-депа за наркотици. Това алармира в свой одит Сметната палата.

Докладът ревизира дейността на правителствените органи срещу разпространението, зависимостта, злоупотребата и незаконния трафик на наркотични вещества. Обект на критики и препоръки са МВР, Министерство на здравеопазването, Агенция "Митници", преструктурирания Национален център по наркомании и Националния съвет по наркотичните вещества. Одитът обхваща периода 2002-2003 г.

Според Сметната палата, въпреки че правителството е определило борбата с наркотиците като приоритет, не са предприети ефективни мерки за ограничаване употребата на дрога чрез навременно разкриване, лечение, превъзпитание, следлечебно наблюдение, рехабилитация и социална интеграция на зависимите и злоупотребяващите с опиати. Самите закони не създават предпоставки за постигане на максимален резултат при разкриване на престъпленията и лечението на жертвите на дрогата, сочи палатата.

Отчита се, че митниците и МВР разкриват повече трафик и наркотици. Това обаче няма особен ефект, защото разпространението и употребата на дрога продължават да се разрастват и не е пресечена практиката на "зарибяване" на деца. В същото време тече процес на преразпределяне на нелегалния пазар на дрога и с това са свързани убийства, взривове и други опасни за гражданите посегателства.

Според Сметната палата, една от причините за увеличаването на наркопрестъпленията е липсата на техника и квалификация на полицаите. Служителите на МВР са немотивирани, защото заплатите им не се обвързани с резултатите от работата. Не се наблюдават системно дилърите, не е регламентиран статутът на агентите под прикритие, неефективна е защитата на свидетелите. Споменато е и нерегламентираното количество еднократна доза - проблем, който бе решен, макар и спорно. Преди месеци парламентът изобщо премахна понятието "еднократна" доза.

Здравното министерство е разкритикувано, че няма надеждна информация кой какви наркотици употребява. За да има превенция, е необходимо да се изготви ясен профил на наркоманите, смята Сметната палата. Националният център по наркомании периодично съобщава данни за профила на наркоманите. "Редовно злоупотребяващите с хероин са 20-30 000 души, с кокаин - 1000-2500, с канабис - 25-30000 души", съобщи преди време в парламента здравният министър Славчо Богоев. Той уточни, че не може да бъде направена точна официална оценка на броя на зависимите, тъй като това е диагноза, която може да бъде поставена само след интервю с пациента.

Лечението на наркомани в психиатрии затруднява прилагането на съвременни методи, програми и добри практики, то не гарантира ефективност, смята още Сметната палата. Няма клинични пътеки и специализирани клиники за лечение на наркомани. Липсва съдействие за разкриване на терапевтични общности. Не е перфектен контролът върху тези, които съхраняват наркотици за легални цели.

 

марихуаната наркотици

При финансирането на дейностите срещу наркотиците не се отчитат действително необходимите разходи, бюджетните средства са недостатъчни, няма целево финансиране. Не са изградени изискваните по закон национални информационни системи по наркотиците и за противодействие на престъпността. Сметната палата изтъква, че одитираните от нея ведомства полагат усилия за подобряване на съвместната работа. Има ефективно взаимодействие между НСБОП и Агенция "Митници" и с международните им партньори. Докладът завършва с 10 страници препоръки към ведомствата как да подобрят работата си. 

Източник: в. Сега