12 организации на хора с увреден слух искат официализиране на жестовия език. Това каза Митко Якимов, председател на Фондация „Глухи без граници“, в интервю за БНР. Фондация „Глухи без граници“ е изпълнител на националното научно изследване на българския жестов език в резултат, на което са изготвени два продукта – речник на българския жестов език и научно описание на граматиката на българския жестов език.

„Единственият начин ние да бъдем контакти с всички хора е те да знаят този наш език. Ние, глухите, изразяваме нашата мисъл чрез жестове и разбираме абсолютно всичко, но искаме да преодолеем тази преграда в начина на изразяване“, заяви Якимов.

Основната цел, посочи той, е жестовият език да бъде признат за официален чрез Конституцията. Поради тази причина 12 организации на хора с увреден слух са внесли официално искане за официализирането му. „Жестовият език е едно богатство не само за глухите хора, но и за цялото общество – той е много красив, много естетичен език, наподобяващ рисунка от художници“, коментира Якимов.

„Ние, глухите, изразяваме нашата мисъл чрез жестове във виртуалното пространство и разбираме абсолютно всичко. Благодарим на МОН за това научно изследване, защото то помага за развитието на жестовия език, за неговите пътеки да достигне до повече хора. Основната цел е да бъде признат за официално чрез Конституцията, за да имаме равни права. Това е следващата стъпка от задачата ни – официалното признаване на жестовия език. До сега не е имало как да бъде признат, защото не е доказан като език. Сега с доказването, че съществува такъв език 12 организации за глухи сме внесли в Народното събрание нашето желание за официализирането на жестовия език в България“.

Вече са отпечатани 500 бройки на речника с езика, но те са изключително недостатъчни, защото има много глухи хора, отбеляза той. „Целта на речника е да се наложи стандарт на жестовия език, за да може всички глухи да го знаят и да разбират всички думи. Затова този речник трябва да достигне до всеки един от тях, защото с него се уеднаквяват всички жестове в България", поясни той.

От думите му стана ясно, че в момента в страната има недостиг на жестови преводачи. „Нашите жестови преводачи, които знаят истинския език на жестовете, са изключително малко“, предупреди той, като посочи, че те са едва 5-6.