Според Световната здравна организация ( СЗО) , липсващите медицински специалисти у нас оскъпяват достъпа до здравни грижи. Фокусът ни обаче трябва да е върху профилактиката и намаляване на доплащането. Това е темата, на която СЗО посвети Световния ден на здравето тази година. Според ръководителя на българския офис на СЗО д-р Скендер Сила проблемът е във високия процент на неформалното доплащане на здравни услуги, което според данните на Евростат за 2017 г. достига 44,2 на сто и е много по-високо от средното за ЕС. Той смята още, че българските пациенти доплащат от джоба си за лекарства, медицински консумативи и дейности в болниците, които не се покриват изобщо или се плащат само частично от Здравната каса и това е причината, поради която трябва да се търси начин за увеличаване на публичните средства, разходвани за здраве.

Родните ни медици, обаче са на мнение, че големият проблем на качественото здравеоопазване у нас е в изчезването на медицински специалисти от цели региони в страната и още по-лошото – изчезването на цели специалности. Липсващите общопрактикуващи лекари и специалисти по места принуждават пациентите да пътуват до градове, в които има университетски болници. Така те освен обявеното доплащане, са принуждавани да харчат допълнително средства за път и настаняване, които неимоверно оскъпява достъпа им до медицинска услуга. Не по-малко страшен за системата на здравеопазване е недостигът на медицински сестри, който вече е достигнал критични нива.

Цялостната препоръка на СЗО е  на първо място да се укрепи системата за първична медицинска помощ, след това да се създаде система за интегрирани здравни услуги и да се подобри координацията между различните нива в системата на здравеопазването.

Похвален е фактът , че у нас пациентите имат изключително бърз достъп до специализирана медицинска помощ. Това е едно от малкото останали предимства на родната ни здравна система.