Комисията по Цени и Реимбурсиране вписа в Позитивния лекарствен списък лекарствения продукт cabazitaxel на френската фармацевтична компания Sanofi.
 
Сabazitaxel, в комбинация с преднизон или преднизолон, се използва за лечение на пациенти с хормонорефрактерен метастатичен рак на простатата, лекувани преди това по схема, която съдържа доцетаксел. 
 
Благодарение на новата химиотерапия пациентите с тaзи диагноза получават втори шанс. Така, мъжете в България с метастатичен хормонорефрактерен простатен карцином, при които е изчерпан отговорът към лечението от първа линия – единствената терапия до момента, вече разполагат с ново лекарство, което удължава живота им. 
 
У нас ракът на простатата е трети по честота сред новодиагностицираните злокачествени заболявания при мъжете и втората най-честа причина за смърт сред тях. Според Българския Национален Раков Регистър през 2010 година болестността е 10 073 случая (9.8% от злокачествените заболявания сред мъжете), а новодиагностицираните пациенти са 1734.
Лечението с cabazitaxel се покрива напълно от Здравната каса. 
 
Sanofi е глобален лидер в онкологията, който предлага лекарства в широк спектър на заболявания. С фокус върху иновациите и динамичните партньорства, компанията предоставя терапевтични решения, които посрещат специфичните нужди на пациентите. Визията на Sanofi е борбата срещу рака да се води на всички фронтове, като се работи по повечето от механизмите на действие, които са свързани с появата, развитието и разпространението на рака.
 
За Sanofi Oncology
 
Sanofi Oncology е подразделение на Sanofi, базирано в Кеймбридж, Масачузетс и Витри, Франция. Пациентите са основен фокус на дивизията. Компанията превръща възможностите на науката в ефективни терапевтични методи за лечение на пациенти с онкологични заболявания и нужда от трансплантация на органи. Чрез глобална мрежа от талантливи и ентусиазирани специалисти, подразделението поддържа иновативно и разнородно портфолио от продукти, които са съобразени с личните нужди на пациентите и достъпа им до медикаменти. Според философията на Sanofi Oncology, разработката на иновативни лекарствени средства изисква добро партньорство с независими експерти. Ето защо, компанията съчетава собственото си ноу-хау с опита на най-добрите специалисти в сферите на научните открития и клиничните изследвания в света. 
 
Рак на простатата
Простата
Сabazitaxel