АЦЕРБИН СПРЕЙ 80МЛ

Acerbine cutaneous solution

Acerbine cutaneous solution
Ацербин дермален разтвор

 

 
В тази листовка:
Какво представлява Ацербин дермален разтвор и за какво се използва.
Преди да използвате Ацербин дермален разтвор.
Как да използвате Ацербин дермален разтвор.
Възможни нежелани реакции.
Съхранение на Ацербин дермален разтвор.
Допълнителна информация.

 


КАКВО СЪДЪРЖА АЦЕРБИН ДЕРМАЛЕН РАЗТВОР?
Активните вещества са: DL - ябълчна киселина, бензоена киселина и салицилова киселина.
100 g: съдържат: 1,37 g DL - ябълчна киселина, 0,15 g бензо ена киселина и 0,04 g салицилова киселина. Другите съставки са пропиленгликол и пречистена вода.

 


КАК ИЗГЛЕЖДА АЦЕРБИН ДЕРМАЛЕН РАЗТВОР И КАКВО СЪДЪРЖА ОПАКОВКАТА?
Безцветна течност без мирис по 30 и 80 ml в бутилки, по ставени в картонена кутия.

 


КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА АЦЕРБИН ДЕРМАЛЕН РАЗТВОР И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА?
Този лекарствен продукт е разтвор за прилагане върху ко жата. Ацербин дермален разтвор е подходящ за лечение на повърхностни кожни наранявания като изгаряния, слънчево изгаряне и рани.

 


КАК ДЕЙСТВА АЦЕРБИН ДЕРМАЛЕН РАЗТВОР?
Ацербин дермален разтвор е дезинфектант, облекчава бол ката и ускорява заздравяването на раните. Благоприят ства отделянето на мъртвите тъкани от повърхността на раната и същевременно спомага за образуване на нова, здрава тъкан. Поради специалния си състав този продукт има антисептичен ефект; ток осигурява правилния баланс на течностите и подпомага процеса на заздравяване по много начини

 


ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ АЦЕРБИН ДЕРМАЛЕН РАЗТВОР
Не използвайте Ацербин дермален разтвор
- ако сте алергични (свръхчувствителни) към ябълчна кисе¬лина, салицилова киселина, бензоена киселина или някоя от останалите съставки на Ацербин дермален разтвор

 


Обърнете специално внимание при употребата на Ацербин дермален разтвор.
- Ако Вие имате обширни изгаряния и рани, посъветвайте се с Вашия лекар,
- Когато имате язва, декубитус (рана от продължително лежане в леглото) или се подготвяте за кожна трансплан- тация Вие трябва да се посъветвате с лекар.
- Ацербин дермален разтвор не се препоръчва при новоро¬дени бебета,
- Ако Вие имате нарушена бъбречна функция не трябва да прилагате Ацербин дермален разтвор върху голяма площ и за дълги периоди.
Ацербин дермален разтвор не трябва да влиза в контакт с лигавиците, особено около очите и устата: измивайте ръцете си след употреба.
Ако симптомите не се повлияят, ако имате необясними симптоми или ако продуктът не оказва очаквания ефект, трябва да се посъветвате с Вашия лекар.

 


ПРИЕМ НА ДРУГИ ЛЕКАРСТВА
Моля информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако при¬емате или наскоро сте приемали други лекарства, включи¬телно такива, отпускани без рецепта. Досега няма съобщения за лекарствени Взаимодействия. Все пак, салициловата киселина може да увеличи резорбцията на други лекарствени продукти, прилагани в същата област.

 


БРЕМЕННОСТ И КЪРМЕНЕ
Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди упо¬требата на което и да е лекарство. По принцип употребата на Ацербин дермален разтвор по време на бременност
u кърмене е възможна. По време на бременност u кърмене Ацербин дермален разтвор може да се използва само Върху малки повърхности. По време на кърмене Ацербин дермален разтвор не трябва да се прилага върху гърдите.

 


ШОФИРАНЕ И РАБОТА С МАШИНИ
Ацербин дермален разтвор не поВлияба или повлиява пренеб¬режимо способността за шофиране и работа с машини.

 


ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО НЯКОИ ОТ СЪСТАВКИТЕ НА АЦЕРБИН ДЕРМАЛЕН РАЗТВОР
Отделните съставки (бензоена киселина, салицилова киселина, пропиленгликол) могат да предизвикат дразнене на кожата. Ацербин дермален разтвор се понася добре, когато се използва съобразно указанията.

 


КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ АЦЕРБИН ДЕРМАЛЕН РАЗТВОР?
Ацербин дермален разтвор се напръсква Върху раната или раната се покрива със стерилна превръзка, напоена с Ацербин дермален разтвор.
Бебета, деца и възрастни: Нанасяйте Ацербин дермален разтвор върху раната, увредената кожа или превръзката два или повече пъти днеВно. Когато започне образуването на коричка Върху раната едно прилагане дневно е достатъчно. Времето на употреба заВиси от това, колко бързо заздравява раната Ви. Ако това изисква дълго време, Вие трябва да отидете на лекар, за да прове¬рите правилността на лечението.

 


АКО СТЕ ИЗПОЛЗВАЛИ ПОВЕЧЕ ОТ НЕОБХОДИМАТА ДОЗА АЦЕРБИН ДЕРМАЛЕН РАЗТВОР
Няма съобщения за случаи на предозиране с Ацербин дермален разтВор. Ако прекалено много Ацербин дермален раз- тВор се прилага върху големи повърхности продължително време може да се появят леки признаци на интоксикация, особено при деца, поради навлизане на салицилова киселина 6 тялото. Признаците са гадене, повръщане, замайване, главоболие, шум в ушите, изпотяване и обърканост. Тези симптоми се избягВат чрез намаляване на дозата. Салициловата киселина във високи дози може да предизвика малки кръвоизливи и да увеличи времето на кърВене.

 


АКО СТЕ ПРОПУСНАЛИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ АЦЕРБИН ДЕРМАЛЕН РАЗТВОР
Продължавайте да прилагате обичайното количество от продукта, без да увеличавате дозата.

 


АКО СТЕ СПРЕЛИ УПОТРЕБАТА НА АЦЕРБИН ДЕРМАЛЕН РАЗТВОР
Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

 


ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ
Както всички лекарства, Ацербин дермален разтвор може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава. Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт. Често след прилагане на Ацербин дермален разтвор се получава преходно усещане за топлина или болка, след което пациентът чувства бързо и продължително облекчение на болката. В редки случаи може да се получи леко зачервяване и обрив Върху здравата тъкан, непосредствено около третираните рани. Много рядко може да се появи неизвестна преди тоВа алергична реакция на свръхчувствителност (контактно сензибилизиране) към салициловата киселина.

 


КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ АЦЕРБИН ДЕРМАЛЕН РАЗТВОР
Не се изискват специални условия за съхранение за този лекарствен продукт.
Съхранявайте на място, недостъпно за деца. Не използвайте Ацербин дермален разтвор след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец. След първо отваряне не използвайте повече от 6 месеца. Лекарствата не трябва да се изхвърлят 6 канализацията или 8 контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

 


ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
За всякаква информация за този продукт, моля да се свър¬жете с местния представител на притежателя на разрешението за употреба.

 


ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА И ПРОИЗВОДИТЕЛ
Pharm. Fabrik MONTAVIT Ges.m.b.H. 6060 Absam/Tirol, Австрия

 


НОМЕР НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

 


ДАТА НА ПОСЛЕДНО ОДОБРЕНИЕ НА ЛИСТОВКАТА
Юли/2008

Важно: Преди да закупиш се консултирайте с вашият фармацевт или лекар.

Източнци: ИАЛ

назад

Лекарствен справочник

Коментари (0)

Добави коментар

Внимание: Задължително е писането на кирилица.

Избор на клавиатура: Повече за кирилизатора.
Моля въведете кода от картинката с главни букви
Няма коментари

Търсене в сайта

http://sommons.co/out?zoneId=2647810-2647961 Банер II

Ако сме ви били полезни,
моля харесайте страницата ни във Facebook.