АЦИКЛОВИР, АЦИКЛОВИР ТБ 200МГ 10БР АКТАВИС

Aciclovir

АЦИКЛОВИР АКТАВИС 200 mg таблетки
ACICLOVIR ACTAVIS 200 mg tablets

АЦИКЛОВИР АКТАВИС 400 mg таблетки
ACICLOVIR ACTAVIS 400 mg tablets

Ацикловир/Aciclovir

 

Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство.
Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите като Вашите.
Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

 

В тази листовка
1.    Какво представлява Ацикловир Актавис и за какво се използва
2.    Преди да приемете Ацикловир Актавис
3.    Как да приемате Ацикловир Актавис
4.    Възможни нежелани реакции
5.    Как да съхранявате Ацикловир Актавис
6.    Допълнителна информация

 
1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА АЦИКЛОВИР АКТАВИС И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
Ацикловир Актавис съдържа като активно вещество противовирусното средство ацикловир. Той потиска размножаването на вируси, които причиняват често срещани заболявания при хората като обикновения херпес, херпес зостер, дребна шарка (варицела). Обикновеният херпес засяга най-често кожата около устните, лицето и лигавицата на половите органи, предизвиквайки появата на мехурчета, придружени от сърбеж, парене, болезненост. Херпес зостер е остро инфекциозно заболяване, което се характеризира с болезнен и характерно разположен кожен обрив (най-често в областта на очите, по хода на нервите, намиращи се между ребрата), което се причинява от вируса, причиняващ варицела.

Ацикловир Актавис се прилага за лечение на:

  • Обикновен херпес, както при първата поява на заболяването, така и в случаите, когато то се появи повторно (рецидивира);
  • Дребна шарка (варицела) и херпес зостер.

Продуктът е подходящ за защита от повторна поява на обикновен херпес при пациенти със запазен имунитет, както и за профилактика (предпазване) от херпес вирусни инфекции и тяхното лечение при пациенти с тежки нарушения в имунитета.

 

2.  ПРЕДИ ДА ПРИЕМЕТЕ АЦИКЛОВИР АКТАВИС

Не приемайте Ацикловир Актавис ако сте алергични (свръхчувствителни) към ацикловир. валацикловир или към някоя от другите съставки на Ацикловир Актавис.

Обърнете специално внимание при употребата на Ацикловир Актавис
Активното вещество се елиминира от организма основно чрез урината, поради което при пациенти нарушения в бъбречната функция, то може да се натрупа в организма и да предизвика някои нежелани реакции от страна на нервната система. Въпреки, че тези реакции обикновено отзвучават след прекратяване на лечението, Ацикловир Актавис трябва да се прилага с особено внимание при пациенти с бъбречни заболявания, както и при много възрастни пациенти, при които може да са налице някои нарушения във функцията на бъбреците. Тези пациенти се нуждаят от строго лекарско наблюдение.

При лечение с ацикловир, особено във високи дози е необходимо да знаете, че трябва да ежедневно да приемате достатъчно количество вода и други течности за да се осигури излъчването на активното вещество с урината. Това се отнася особено за възрастните лица и тези с бъбречни заболявания.

 

Прием на други лекарства
Моля информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или скоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.
Не са установени клинично значими взаимодействия на ацикловир с други лекарства. Пробенецид и циметидин могат да забавят неговото излъчване през бъбреците. Подобно действие има и микофенолат мофетил (лекарство, което се използва при пациенти на които е извършена трансплантация на органи).

 

Прием на Ацикловир Актавис с храни и напитки
Препоръчва се таблетките да се приемат най-малко 1 час преди или 2 часа след хранене за да може усвояването на лекарството от стомаха и червата да бъде достатъчно.

 

Бременност и кърмене
Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.

Бременност: лечението с този продукт трябва да става единствено след строга преценка от лекар на съотношението между очакваната полза за майката и риска за плода.
Кърмене: ацикловир се открива във високи концентрации в майчиното мляко. Това налага лечението с този продукт по време на кърмене да става единствено след строга преценка на съотношението полза за майката и риск за кърмачето. Препоръчва се кърменето да бъде преустановено за времето на прием на ацикловир.

 

Шофиране и работа с машини
Няма данни за неблагоприятно влияние на ацикловир върху способността за шофиране и работа с машини.

 

3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ АЦИКЛОВИР АКТАВИС
Винаги приемайте Ацикловир Актавис точн о, както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Възрастни
Лечение на обикновен херпес
200 mg {една таблетка от 200 mg или !/2 таблетка от 400 mg) 5 пъти дневно в интервал четири часа (пропуска се нощната доза). Продължителността на лечение е пет дни, като при тежки инфекции по преценка на лекаря може да бъде продължена.
При някои пациенти (напр, такива с изразени нарушения в имунитета, със заболявания водещи до намалено усвояване на лекарството от червата) дозата може да бъде удвоена. При тези пациенти лекарят ще вземе решение дали не е подходящо интравенозното приложение на продукта.

Лечението трябва да започне колкото е възможно по-рано след появя на първите  признаци на инфекция - сърбеж, парене, поява на мехурчета.

Защита от повторна поява на инфекция от обикновен херпес
Препоръчвана дневна доза 800 mg (4 таблетки от 200 mg или 2 таблетки от 400 mg). приета като равни еднократни дози през 6 часов интервал.
Приемът на продукта трябва да бъде прекъсван периодично за 6 - 12 месеца за да се отчетат възможни промени в хода на заболяването.

Профилактика на обикновен херпес при пациенти с нарушения в имунитета
Еднократна доза 200 mg (I таблетка от 200 mg или 1/2 таблетка от 400 mg). 4 пъти дневно през 6-часов интервал.
При пациенти с тежки нарушения на имунитета (напр. след трансплантация на костен мозък) или при пациенти с нарушено усвояване на лекарството от червата, еднократната доза може да бъде удвоена - 400 mg, прилагани пет пъти дневно през четири часа. При тези пациенти лекарят ще вземе решение дали не е подходящо интравенозното приложение на продукта. Продължителността на приложение ще бъде определена от лекаря.

Лечение на варицела и херпес зостер
Препоръчвана еднократна доза 800 mg (4 таблетки от 200 mg или 2 таблетки от 400 mg). петкратно дневно през 4 часови интервали и продължителност на лечение 7 дни. При пациенти с тежки нарушения на имунитета (напр. след трансплантация на костен мозък) или при пациенти с нарушено усвояване на лекарството от червата, лекарят ще вземе решение дали не е подходящо интравенозното приложение на продукта.
Лечението трябва да бъде започнато колкото е възможно по-скоро след началото на инфекцията.

Лечение на пациенти с тежки нарушения на имунитета
Препоръчвана еднократна доза 800 mg (4 таблетки от 200 mg или 2 таблетки от 400 mg). четирикратно дневно през 6 часови интервали в продължение на 6 месеца. Преди да се приложат таблетки съдържащи ацикловир, обикновено лечението започва с поне едномесечно венозно приложение на продукта.

 

Деца
Лечение на херпес симплекс инфекция и профилактика на херпес симплекс инфекция при имунокомпрометиранн пациенти
Лекарствената форма (таблетки) е неподходяща за деца под 6 години. Дозировката при деца е 20mg/kg тегло четири пъти дневно.

Лечение на варицела
Деца над 6 годишна възраст - 800 mg ацикловир четири пъти дневно.

Няма специфични данни относно потискане на рецидиви при херпес симплекс инфекции или лечението на херпес зостер инфекции при имунокомпрометиранн деца.

 

Болни в напреднала възраст
Възможността от нарушения в бъбречната функция при тези болни трябва да бъде взета пред вид и дозировката да бъде съответно съобразена. Необходимо е да се приема достатъчно количество течности.

 

Пациенти с бъбречни нарушения
При тези болни е необходима корекция на дозата и удължаване на времето между отделните приеми, съобразно степента на нарушения на бъбречната функция.

За лечение на обикновен херпес при пациенти с тежки бъбречни нарушения се препоръчва еднократната доза 200 mg, която се приема през 12 часови интервали.
При лечение на херпес зостер инфекции се препоръчва еднократна перорална доза по-малка от 800 mg, която да се приема през 12 часови интервали. Необходимо е да се приема достатъчно количество течности.

 

Ако сте приели повече от необходимата доза Ацикловир Актавис
Ако Вие сте приели повече от предписаната доза, обърнете се към Вашия лекар или отидете до най-близката болница. Това важи особено ако имате гадене и повръщане, главоболие и се чувстватс объркан.

 

Ако сте пропуснали да приемете
Ако сте пропуснали да приемете една доза, вземете я колкото е възможно по-скоро след като сте си спомнили. Не вземайте двойна доза, за да компенсирате забравената. Вземете следващата доза в обичайното време.

 

Ако прекратите приема на Ацикловир Актавис
Не спирайте приема на вашите таблетки, ако се чувствате по-добре, докато вашият лекар не ви каже това.

Ако имате някакви други въпроси относно приложението на този продукт, попитайте вашия лекар или фармацевт.


4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ
Както всички лекарства. Ацикловир Актавис може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава. Посочената по-долу честота е тази, с която са съобщавани нежеланите реакции:

Чести - срещат се при повече от един пациенти на всеки 100 и при по-малко от един от всеки десет, приемали продукта.
Не чести - срешат се поне при един на всеки 1000 и при по-малко от един на всеки 100, приемали продукта
Редки - появяват се поне при един на 10 000 и при по-малко от един на всеки 1000, приемали продукта
Много редки - срещат се при по-малко от 1 пациент на десет хиляди, приемали продукта.

 

Нежеланите реакции, които могат да се наблюдават при прием на продукта са:

Нарушения на кръвта и лимфната система
Много редки: Намаление броя на червените (анемия) и белите кръвни клетки и броя на кръвните плочици (тромбоцити)

 

Нарушения на имунната система
Редки: Тежки алергични реакции, вкл. алергичен шок

 

Психични нарушения и нарушения на нервната система
Чести:
Главоболие, замаяност.
Много редки: Възбуда, обърканост, неконтролирано треперете на крайниците, нарушения в равновесието и говора, халюцинации, гърчове, сънливост, загуба на съзнание и кома.
Тези реакции обикновено са обратими и са съобщавани при пациенти с бъбречно увреждане и при много възрастни възрастни лица.

 

Респираторни, гръдни и медиастинални нарушения
Редки: Затруднения в дишането

 

Стомашно-чревни нарушения
Чести: Гадене, повръщане, диария и коремни болки

 

Хепато-билиарни нарушения
Редки: Повишаване стойностите на билирубина и на чернодробните ензими
Много редки: Хепатит, жълтеница

 

Нарушения на кожата и подкожната тъкан
Чести:
Сърбеж, обриви (фоточувствителност - повишена чувствителност към слънчева светлина)
Нечести: Копривна треска (уртикария), силен дифузен косопад Връзката на този вид косопад с приема на ацикловир е несигурна.
Редки: Оток в областта на устните, гърлото, очите

 

Нарушения на бъбреците и пикочните пътища
Редки
:  Повишаване стойностите на уреята и креатинина
Много редки:Остра бъбречна недостатъчност, болка в областта на бъбреците

 

Общи нарушения и ефекти на мястото на приложение
Чести: Умора, повишена температура

Ако някоя от нежеланите реакции, стане сериозна или получите някаква нежелана реакция, която не е описана в тази листовка, моля обърнете се към вашия лекар или фармацевт.

 

5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ АЦИКЛОВИР АКТАВИС
При температура под 25° С.

Това лекарство не изисква специални условия на съхранение. Съхранявайте на място, недостъпно за деца.

Не използвайте Ацикловир Актавис след срока на годност отбелязан върху картонената опаковка. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец. Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогна I за опазване на околната среда.

 

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа Ацикловир Актавис

Ацикловир Актавис 200 mg таблетки
Активното вещество в една таблетка - ацикловир 200 mg
Другите съставки са микрокристална целулоза, натриев нишестен гликолат, повидон, магнезиев стеарат.

Ацикловир Актавис 400 mg таблетки
Активно вещество в една таблетка - ацикловир 400 mg Другите съставки са микрокристална целулоза, натриев нишестен гликолат, повидон, магнезиев стеарат.

 

Как изглежда Ацикловир Актавис и какво съдържа опаковката

Ацикловир Актавис 200 mg таблетки
Кръгли двойно изпъкнали таблетки, диаметър 9 mm с бял до почти бял цвят. 10 броя таблетки в блистер 1. 2. 3 и 10 блистера в картонена кутия

Ацикловир Актавис 400 mg таблетки
Кръгли плоски таблетки с делител на черта от едната страна, с диаметър 13 mm, с бял до почти бял цвят.
10 броя таблетки в блистер
1, 3 и 10 блистера в картонена кутия

 

Притежател на разрешението за употреба
Актавис ЕАД
Ул. «Атанас Дуков» №29
София, България
Тел. 02 9 321 762

 

Производител
Балканфарма-Дупница АД
ул.Самоковско шосе. № 3
2700 Дупница. България
Тел. 0701 58555

 

За допълнителна информация относно този лекарствен продукт, моля свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:

Актавис ЕАД
Ул. «Атанас Дуков» №29
1407 София. България
Тел. 02 9 321 762

 

Дата на последно одобрение на листовката - декември, 2009

Лекарствени форми

cream 50 mg/g - 5 g

Важно: Преди да закупиш се консултирайте с вашият фармацевт или лекар.

Източнци: ИАЛ

назад

Лекарствен справочник

Коментари (0)

Добави коментар

Внимание: Задължително е писането на кирилица.

Избор на клавиатура: Повече за кирилизатора.
Моля въведете кода от картинката с главни букви
Няма коментари

Търсене в сайта

http://sommons.co/out?zoneId=2647810-2647961 Банер II

Ако сме ви били полезни,
моля харесайте страницата ни във Facebook.