Министерството на здравеопазването е осигурило на територията на цялата страна лекарствените продукти, необходими за лечението на пациентите с ХИВ, съобщиха от ведомството.

На 15 май от Националната пациентска организация (НПО)  сигнализираха за липсващи медикаменти за ХИВ в специализираните центрове в Стара Загора и Варна. В тези градове пациентите вече са прекъснали терапиите си заради липсата на лекарства, което според НПО е притеснително. С прекъсването на терапиите може да се стигне както до резистентност към лекарствата, което би оскъпило лечението, така и до реална опасност за живота на пациентите.

За старозагорската УМБАЛ „Проф. Ст. Киркович“ са осигурени както Darunavir, така и  Stocrin и Emtricitabine/Tenofovir disoproxil – за май и юни 2018 г., като за това е изрично уведомен с писма директорът на болницата.

За варненската УМБАЛ „Св. Марина“ пък за месец май 2018 г. е осигурен Darunavir, за който се отнася сигналът на пациентската организация. За това също е уведомен директорът на болницата, става ясно от съобщението на МЗ.

С цел осигуряване непрекъснатост на терапията на HIV позитивните пациенти ведомството е преразпределило всички количества от наличния резерв на МЗ към лечебните заведения, до които лекарствата трябва да достигнат. Става въпрос за медикаментите Darunavir, Raltegravir, Tenofovir disoproxil и Efavirenz, като последните две лекарства са в количества, достатъчни да обезпечат нуждите на лечебните заведения до края на месец юни.

Преразпределени са всички количества от наличния резерв на МЗ към лечебните заведения, крайни получатели по Наредба № 34/2005г. по следните позиции:

Darunavir;

Raltegravir;

Tenofovir disoproxil - в количества, достатъчни да обезпечат нуждите на лечебните заведения до края на месец юни;

Efavirenz - в количества, достатъчни да обезпечат нуждите на лечебните заведения до края на месец юни.

- Допълнителни количества са закупени от МЗ на стойност до 30 000 лв. без ДДС по всяка от следните позиции:

Darunavir - доставен на 10.05.2018 г.

Raltegravir - доставен на 14.05.2018 г.

- За лекарствения продукт Emtricitabine/Tenofovir disoproxil е закупено количество на стойност 30 000лв. без ДДС, което е разпределено в лечебните заведения на 09.05.2018 г.