Програма за рисуване на химични формули и графични изображения! С изключително много полезни функции!

 

Име на продукта Дата Изтегляне
ACD/ChemSketch
Включва:
ACD/LogP Freeware
ACD/ChemBasic
2010-06-30
ACD/ChemSketch безплатен за Linux
За да беде приложима програмата за Linux е необходимо да използвате WINE emulator (или версията Crossover Linux).
2006-05-24
ACD/NMR Processor Academic Edition 2010-03-18
ACD/Column Selector 2010-02-24