Цени на лекарстваНа дванадесет, вместо на шест месеца да се подават декларации и съответно да се извършва проверка за съответствие на цената на лекарствения продукт с най-ниската цена в референтните страни-членки. Това предлага здравното министерство с проектопромени в Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти.

„Действащият към момента шестмесечен срок е изключително кратък предвид наличието на над 3000 лекарствени продукта, които подлежат на тази проверка (т.е. годишно се извършват над 6000 проверки). Сроковете за влизане в сила и сроковете за обжалване на решенията на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти, предвидени в АПК, водят до застъпване на процедурите и обективната невъзможност решенията на съвета да влязат в сила. Също така обществените поръчки за доставка на лекарствени продукти и сключените по тях договори са за срок от една година и това затруднява снабдяването с лекарствени продукти на лечебните заведения.“ Това се посочва в докладдо зам.-здравния министър д-р Бойко Пенков като мотив за предлаганата промяна.

Реферирането на лекарствата на шест месеца влезе в сила по време на управлението на ГЕРБ. Промяната бе направена в опит за по-своевременно намаляване цените на лекарствата у нас и облекчаване на бюджета на здравната каса.