Софтуер за молекулна механика и динамика, както и за изчисления с полу-емперични и ab-initio молекулно орбитални методи.

HyperChem.v 8.0.8

Един интегриран софтуерен продукт, предназначен за изпълнение на задачи в молекулярната Извършване на моделиране, включва програми, които прилагат методите на молекулярната механика, квантовата химия и молекулярна динамика.

Година: 2010
Версия: 8.0.8
Разработчик: HyperCube
Платформа: x86
Съвместимост с Vista: пълна
Системни изисквания: Microsoft Windows 98/Me/NT/2000/XP/2003/Vista/Seven

   Изтегли