Системата е предназначена за аптеки и дрогерии и обхваща пълния обем от дейности в тях.

Версията за НЗОК e напълно съвместима с изискванията на Националната здравноосигурителна каса и се характеризира със следните възможности:

Актуализацията на “Аптека Експерт 2” се извършва с файлове, получени от РЗОК или през Интернет;

 1. Заявените лекарствени средства могат да се завеждат в базата данни ръчно или автоматично с помощта на дискета, или файл получен от Интернет;
 2. Изготвяне на заявка за доставка (според продажби, наличност, мин./макс. запас, откази);
 3. Поддръжка на заявка за доставка към Либра ЕАД през Интернет;
 4. Следене на плащанията към доставчиците;
 5. Импортиране на пациентската и лекарската листа от програма Pharma и програмата PharmaStore и Алкор Фарма;
 6. Въвеждане на рецепти в “Аптека Експерт 2”, която Ви предлага лесен и удобен интерфейс;
 7. Изготвяне на отчет към РЗОК. Можете да отпечатате спецификацията и да създадете дискета от “Аптека Експерт 2”;
 8. Проверка на валидността на отчета към РЗОК, проверки за валидността на ЕГН на пациентите/лекарите и лекарските практики, здравноосигурителния статус, както и на валидността на стикерите от доставчиците;
 9. Манипулация на откази в аптеката (следене, заявка за доставка);
 10. Пълен обем на справките, заявени от НЗОК;
 11. Генериране на заявка за доставка според разнообразни критерии: мин./макс. запас, продажби, наличност, откази;
 12. С възможност за въвеждане на разходи, рекапитулационни справки;

 


Версията за свободни продажби включва:

 1. Номенклатура от около 15000 лекарствени и козметични средства, превързочни материали, детски храни, хранителни добавки и т.н., която може да бъде увеличавана неограничено по обем;
 2. Настройки на ценообразуването;
 3. Интерфейс, пригоден за нуждите на всеки, използващ програмата;
 4. Продажби – като каса в момента на продажбата, обобщено в края на деня, издаване на фактури, работа с клиентски карти, следене и отчитане на ДДС и др.
 5. Обработка на отложени плащания (към доставчици и клиенти);
 6. Поддръжка на заявка за доставка към Либра ЕАД през Интернет;
 7. Пълна и точна информация във всеки момент за наличностите по партиди, оборота, печалбата и др. количествени и стойностни отчети;
 8. Съгласувани с данъчните служби финансови отчети – статистика на продажбите, дневник на покупките, оборотна ведомост и др.;
 9. Следене на срок на годност на лекарствените средства;
 10. Работа в мрежа и обмен на данни между отдалечени работни места;
 11. Изготвяне на справка за РЦЗ за продажбите на упойващи и психотропни лекарствени средства;
 12. Автоматизирано завеждане на доставки от Търговци на едро: Санита, Стинг, Либра ЕАД , Хигия и др. чрез дискета или по Интернет;
 13. Работа с консигнации (вземане, връщане, отчети, плащания);
 14. Манипулация на откази в аптеката (следене, заявка за доставка);
 15. Във всеки момент от време може да правите справка за стоковите си наличности по различни критерии: за цялата номенклатура, за свободна продажба, само по Здравна каса, наличности от натурален рабат, за отделна група, наличности под определен минимум, стойностно или по определена дата.
 16. Генериране на заявка за доставка според разнообразни критерии: мин./макс. запас, продажби, наличност, откази;
 17. С възможност за въвеждане на разходи, рекапитулационни справки;

Опционални модули:

 • Връзка с касов апарат към аптечната програма;
 • Използване на баркод четец и възможност за генериране и отпечатване на собствени   баркодове;
 • Моментна(бърза) инвентаризация чрез помоща на мобилно безжично устройство;
 • Експорт към счетоводни програми (Ажур, Бизнес навигатор, Микроинвест Делта, Уоркфлоу, Плюс-минус);

повече за програмата