Лекар генетик разяснява ролята на иновативни тестове в практиката на различни специалисти

ДНК изследвания

За да предостави допълнителен инструмент в практиката на медицински специалисти, кинезитерапевти, рехабилитатори и др., българска компания решава да предложи безплатни обучения, които детайлно представят ДНК изследвания, подпомагащи подобряването на здравето, хранителния режим, естрогенния баланс и спортното представяне, и тяхното приложение.

В обученията се засягат основни въпроси за персонализирания подход в медицината и спорта, базиран на гените, и тяхното взаимодействие с храненето, движението, начина на живот и околната среда. Изследванията дават информация за рискове от развитието на някои широко разпространени заболявания като диабет тип 2, остеопороза, ревматизъм, затлъстяване, онкологични заболявания, както и за склоността към травми и др. Целта на обученията е да спомогне  за точната интерпретация и приложение на резултатите от тестовете и да даде на специалистите знанията, необходими за въвеждането на ефективни промени в начина на живот на пациентите им.

Обученията се извършват от главния генетичен и медицински консултант към компанията д-р Марта Михайлова. До момента са проведени близо 10 обучения, като са обучени над 30 специалисти. Сред тях са диетологът д-р Митко Ригов, физикалният и рехабилитационен специалист д-р Силвия Паскалева, експерти по хранене и диететика и др.

ДНК и Остеопороза„С обученията, които провеждаме, можем да обогатим използвания от специалистите арсенал от изследвания с цел оптимизиране грижата за пациентите. ДНК изследванията върху гени, свързани със здраве, диета, естроген и спорт могат да дадат ценни насоки за изграждане на персонален режим. Също така са верен съюзник в превенцията  и профилактиката на социално-значими заболявания като диабет тип 2, остеопороза, сърдечно-съдови заболявания и др.”, споделя д-р Михайлова.

Обученията се провеждат регулярно, като някои от тях дори са в индивидуална или в онлайн форма.

ДНК тестовете за здраве, диета,  естроген и спорт могат да намерят приложение в работата на диетолози, ендокринолози, специалисти по вътрешни болести, акушер-гинеколози, специалисти по физикална и рехабилитационна медицина и др. Анализът на резултатите от генетичните тестове се извършва от лекарите генетици към компанията -  д-р Марта Михайлова и д-р Олга Антонова.

ДНК и ДиабетПриложението на генетичните изследвания дава достъп до задълбочена информация относно заложените предразположения и индивидуалните нужди на организма. Благодарение на тази информация може да бъде очертан уникалният генетичен профил на изследваното лице, който е отправна точка за изграждането на персонализирани хранителни и тренировъчни режими, методи на лечение и насоки за по-здравословен живот от специалистите за техните пациенти.

 

Генетичните изследвания в сферата на нутригеномиката и нутригенетиката намират все по-широко приложение в практиката, тъй като разглеждат взаимната обвързаност между начина на живот, храната, движението и здравето. Като част от персонализираната медицина, ДНК изследванията дават информация за генетичния потенциал на всеки отделен човек и се превръщат в надежден инструмент за обогатяване здравната му картина.

В България изследванията се предлагат от компанията NutriGen.

За д-р Марта Михайлова

Магистър – лекар, завършила Mедицински университет, София през 2006 година. Работи няколко години като психиатър в клиника „Курило” и МБАЛНП „Свети Наум“, като 2 години и половина от тях е специализирала същата специалност. Работила е в рехабилитационен център „Ясен“ в Банкя. От 2013 година е асистент, а после и докторант и специализант към катедра “Медицинска генетика” към МУ София. С интереси в областта на генетиката, психичните болести, метаболизма.