Болестта на Алцхаймер и мукополизахаридозата са включени в Наредба 38 и  Националната здравноосигурителна каса ще заплаща лекарствата за тяхното лечение. Това е записано в допълнение към наредбата, обнародвано в днешния брой на Държавен вестник.Националната здравноосигурителна каса - НЗОК

До момента България бе една от едва четирите страни в ЕС, които не реимбурсират лекарствата за болестта на Алцхаймер. Това бе и причината за решение на Комисията за защита от дискриминация от 2010, според което невключването на заболяването в реимбурсния списък представлява дискриминация по признак „увреждане”. В решението се предписваше на здравното ведомство да предприеме необходимите действия за включването на заболяването в Наредба 38.  На 15 февруари от МЗ увериха, че заболяването ще бъде включено наредбата.

Около два милиона лева годишно пък са необходими за лечение на четирите деца с рядкото заболяване мукополизахаридоза у нас. Досега обаче то не се осигуряваше от държавата. По новогодишните празници починаха две деца с мукополизахаридоза, което провокира дебат по темата. Здравният министър обяви по време на парламентарния контрол, че рядкото заболяване ще бъде включено в наредбата.