Белодробен ракНад 85% от всички 391,000 нови случаи на белодробен рак, диагностицирани в Европа всяка година, се дължат на недребноклетъчния (NSCLC) рак на белия дроб. Поради неблагоприятната прогноза на болестта, всяка година в Европа се регистрират приблизително 340,000 смъртни случая в следствие на белодробен рак.

Boehringer Ingelheim обявиха, че са представили за одобрение от Европейската агенция по лекарствата (EMA) afatinib - първия необратим блокер на ErbB семейството за лечение на позитивни за EGFR (ErbB1) мутация пациенти с недребноклетъчен рак на белия дроб (NSCLC). Представянето на afatinib за одобрение от Европейската агенция по лекарствата се основава на цялостната програма клинични проучвания LUX-Lung. Във фаза III на регистрационното клиничното проучване LUX-Lung 3, afatinib е показал безпрецедентна ефикасност в сравнение с  лечението с химиотерапия.

Допълнителни данни от проучването, включително резултати относно подобрение на симптомите и на качеството на живот, свързани със здравето, бяха представени на годишния конгрес на Европейското дружество по медицинска онкология (ESMO) във Виена, Австрия на 29 септември 2012. Повече пациенти, подложени на терапия с afatinib, са изпитали намаление и забавяне на влошаването на симптоми като задух (затруднено дишане), кашлица и болки в гърдите. Освен това стандартен въпросник, оценяващ качеството на живот на пациенти, болни от рак, показва, че терапията с afatinib води до значително подобрение на качеството на живот на тези пациенти (например по време на работа и при битови дейности).

"Като се има предвид, че толкова много хора са диагностицирани и умират в следствие на белодробен рак, все още има ясна нужда от ефективна и лесно поносима терапия. Boehringer Ingelheim се ангажира да улесни достъпа на пациентите до терапията с afatinib възможно най-скоро", каза Проф. Клаус Дуги, Старши Вицепрезидент "Медицински дейности" на Boehringer Ingelheim. "Положителните клинични доказателства за ефикасността на afatinib в комбинация с неговия иновативен начин на действие, могат да го превърнат в една изключителна възможност на лечение, осигуряваща така нужните ползи за пациентите, страдащи от белодробен рак".