В контекста на необходимостта от преодоляване на една от най-тежките кризи в историята на човечеството – Втората световна война, на 7 април 1948 г. се провежда първата Здравна асамблея на Световната здравна организация, създадена като специализирана агенция към Организацията на обединените нации. Тогава в сила влиза нейната Конституция, а официално е прието занапред тази дата да се отбелязва като Световен ден на здравето.

ДепресияДнес, близо 70 години по-късно, човечеството е водено от нуждатада обедини усилиятаси виметонапо-здраво, по-щастливоиблагоденстващоглобално общество. На фона на големите постижения в медицината и науката, ежедневно пред всички нас се появяват нови и нови предизвикателства.

По повод тазгодишния Световен ден на здравето, който отбелязва и професионалния празник на здравния работник, Национална пациентска организация – най-голямото пациентско обединение в България, искрено поздравява всички работещи в сферата на здравеопазване и им желае здраве, устременост, енергия и удовлетвореност от постиженията! Поздравяваме Ви за волята неуморно да изпълнявате своя професионален дълг, за упоритостта и търпението да преодолявате препятствията пред вас в името на здравето и благоденствието на българския пациент!

Във връзка със Световния ден на здравето през 2017 г. Национална пациентска организация поздравява и всички български граждани и им желае здраве и дълголетие! И нека не забравяме да споменем с добро тези, които имат личната отговорност да се грижат за общественото здраве; да благодарим на здравните работници, които ни помагат да минем през здравословните си затруднения, и нека ги уважаваме за това, че посвещават целия си живот да съхраняват най-ценното – живота! Бъдете здрави!

 

Допълнителна информация:

Световният ден на здравето 2017 г. се провежда под мотото „Депресия: нека поговорим“

 През 2017 г. темата, под която се провежда Световният ден на здравето, е психичното здраве и по-конкретно депресията. Чрез кампанията Световната здравна организация си поставя за цел да повиши информираността сред широката общественост относно това заболяване и последиците от него, кои са наличните възможности за лечение, както и за необходимостта от оказване на подкрепа на хората с депресия от страна на семейството, приятелите и колегите чрез насърчаване на споделянето.

По информация на Световната здравна организация депресия засяга хора във всички възрасти от всички държави, от всякакви професии и социално положение. Тя причинява психическо страдание и оказва влияние върху способността на хората да се справят дори с най-дребните ежедневни задачи. По данни на СЗО понастоящем в света депресията е втората водеща причина за смърт при 15–29-годишните.

Световен ден на здраветоИ още – последиците от състоянието на депресия имат и огромен социалноикономически аспект, който се изразява в неспособност за извършване на работна дейност, понижена работоспособност и/или чести отсъствия на служители от работа, ниски данъчни постъпления за държавата и в същото време повишени разходи за здравеопазване.

Ето защо е от особено значение да знаем, че депресията може да бъде предотвратена и лекувана.По-доброто разбиране на това заболяване и за това какви са възможностите за превенция и лечение ще помогне за намаляване на социалната стигма, свързана с това състояние, и ще накара повече хора да потърсят помощ. Ето и някои факти за депресия, налични и онлайн в уебсайта на Световната здравна организация:

· Броят на хората с депресия и тревожност нараства: през 1990 г. той възлиза на 416 млн. души, докато днес достига 615 млн. души;

· Загубите от понижената продуктивност на работното място вследствие на депресия и тревожност в световен мащаб възлизат на около 1 трилион щатски долара годишно;

· Повечето хора с депресия и тревожност не получават лечение – само средно 3% от публичните разходи за здравеопазване в световен мащаб се отделят за психично здраве.

Голямата цел на едногодишната кампания, започнала още на 10 октомври 2016 г. с отбелязването на Световния ден на психичното здраве, е да допринесе за това повече хора с депресия да потърсят и получат помощ.