преддипломен стаж, студенти по фармация, стаж аптека, стаж фармацевтМежду БФС и Фармацевтичен факултет при Медицински университет – гр. София, бе сключен договор за сътрудничество в учебната дейност, част от която е и провеждането на преддипломен стаж на студентите магистър-фармацевти от ФФ при МУ - София за учебната 2010 – 2011 година. По силата на сключения договор всички аптеки, които отговарят на изискванията, определени от БФС и ФФ при МУ - София, могат да се регистрират като бази за провеждане на преддипломен стаж.

Повеме може да научите тук