Европейската агенция за лекарствата (European Medicines Agency) предлага стажа на наскоро завършили студенти. Стажантската програма цели да запознае желаещите с дейността на агенцията и ролята й в Европейския съюз (ЕС), както и да им осигури професионален опит.

Изисквания за кандидатстване

Изискванията към кандидатите са да владеят добре английски език, както и още един от официалните езици на ЕС. Те трябва да имат опит в една от следните области: фармация, медицина, природни науки, химия, здравеопазване или информационни технологии. Адвокати, специализиращи законодателство в областта на фармацията и специалисти по човешки ресурси, също могат да участват.

Кандидатите трябва да изпратят по електронен път регистрационен формуляр. Не се изискват автобиография и мотивационно писмо.

Заплащане

Участниците получават месечна стипендия в размер на 1250 паунда и еднократна помощ за покриване на пътни разходи.

Крайният срок за кандидатстване е 15 юни за стажове, започващи от 1 октомври.

Допълнителна информация може да намерите на интернет страницата на Европейската агенция за лекарствата.

Източник: Dnevnik.bg