В сила от 1.01.2005 г., изм. ДВ, бр. 62 от 10 август 2010 г.

Закон за здравето Свали файл