Изпълнителната Агенция по Лекарствата (ИАЛ) е създадена през декември 1999 г. като специализиран държавен орган за надзор върху качеството, ефективността и безопасността на лекарствата. Тя е правоприемник на Държавния институт за контрол на лекарствените средства (ДИКЛС), създаден през 1954 г. и преобразуван в Национален институт за лечебни средства (НИЛС) през 1992 г. Основополагането на лекарствената регулация в България започва на 31 Октомври 1904 г. с обнародването на Указ 44 на Княз Фердинанд І, с който се създава, на основание чл. 169 от Закона за опазване на общественото здраве, Химическата лаборатория при Дирекцията за опазване на общественото здраве. С устройствения правилник на лабораторията се възлага задължението да контролира и изследва лекарствата в страната, включително за научни и съдебно-медицински цели. Така България става една от първите в Европа и света държави, институционализирали лекарствената регулация и контрол

Информация за гражданите

Информация за медицинските специалисти

Лекарствена безопасност

Кръвни продукти

Информация за фирмите

Разрешаване за употреба

Медицински изделия

Лекарствена безопасност

 

Клинични изпитвания

Лекарствена информация