Националният център по здравна информация е:

  • Здравно заведение по проблемите на общественото здраве в структурата на Националната система за здравеопазване
  • Орган на статистиката на здравеопазването в Националната статистическа система

Прогнози и анализи

 

За контакти с Националния център по здравна информация:
 

Бул. Акад. Иван Евст. Гешов 15 София 1431 България