Здравословното хранене, упражненията и  социалната активност са едни от факторите, които могат да спомогнат за повишаването на самочувствието. За някои хора обаче това е много по-голямо предизвикателство. Сега изследователите предполагат, че е възможно да обучите мозъка си как да повиши увереността Ви.

Учените предполагат, че може да бъде възможно да се манипулира мозъчната дейност, за да се повиши самочувствието.

Ръководителят на изследването Advanced Telecommunications Research (ATR) Institute International - д-р Аурелио Кортезе,   и колегите му наскоро публикували техните открития в списание Nature Communications.

Самоувереността обикновено се определя накратко като вярата в собствените си способности. Както университета „ Куинсланд“ в Австралия дефинира, самочувствието описва "вътрешно състояние, съставено от това, което мислим и чувстваме."

 

Ниското самочувствие обаче може да доведе до срамежливост, социална тревожност, липса на увереност и комуникационни проблеми. Това може да има отрицателни последици за много аспекти на живота, включително връзки и развитие в кариерата.

Проучванията показват, че ниското самочувствие може да увеличи риска от психични проблеми като депресия и биполярно разстройство.

Не съществува само един универсален подход за повишаване на самочувствието. Някои хора смятат, че взимането на решения - като например приемането на здравословна диета или присъединяване към социален клуб - може да подобри самочувствието, докато други мислят, че са нужни време и консултации.

В новото изследване, д-р Кортезе и колегите му предполагат, че е възможно да се променя мозъчната дейност като средство за повишаване на самочувствието.

Идентифициране и манипулиране на мозъчни модели за повишаване на самочувствието

Учените стигнаха до своите констатации чрез използването на нова техника за образна диагностика, известна като "декодиран Neurofeedback." Това включва сканиране на мозъка, за да се  наблюдават сложни модели на мозъчната активност.

Екипът тества този метод чрез 17 участници в изследването, тъй като се извършва като просто упражнение. В резултат на това,а изследователите идентифицирали специфична мозъчна дейност, която е свързана с ниското и високо самочувствие.

"Как самочувствието се възприема от мозъка? Въпреки, че това е много сложен въпрос, ние използвахме подходи, изготвени от изкуствен интелект, за да намерим  конкретни модели в мозъка, които надеждно могат да ни кажат, когато участник е с високо или с ниско самочувствие", обяснява съавторът на проучването, д-р Митсуо Кавато, директор на компютърна лаборатория в ATR.

След това изследователите са искали да се видят дали те биха могли да използват тази информация, за да предизвикат високо самочувствие сред участниците в проучването.

Всички субекти са участвали в обучителни сесии, за които  са получили по-малка парична награда, ако са имали високо самочувствие.

Чрез тези обучителни сесии, изследователите са открили, че това може несъзнателно да  повиши самочувствието на участниците. С други думи, субектите не са знаели, че мозъците им са били манипулирани, за да ги направят по-самоуверени.

"Основното предизвикателство беше [...] да се използва тази информация в реално време, за да  може да се повиши самочувствието в бъдеще“

   

 „Изненадващо,  като възнаградихме участниците с малка сума пари, когато трябваше да определят тяхното самочувствие, те действително са се чувствали по-уверени.“ -Д-р Аурелио Кортезе

 

Изследователите отбелязват, че те са използвали "строга психофизика", за да се измери количественото самочувствие между участниците, като начин за гарантиране, че резултатите от тренировката не просто отразяват промени в настроението или самостоятелно отчитане.

Като хвърлят светлина върху мозъчните процеси, отговорни за самочувствието, авторите смятат също, че техните констатации могат да ни приближат с една стъпка до разкриването на нови начини за подобряване на самочувствието и други важни психични състояния.