Ортопедични обувки Ортопедични обувки са лечебно средство, което се предписва от лекаря ортопед. Изработва се строго индивидуално за болния с дефектно ходило, предимно ръчно. Ортопедичните обувки се ползват и носят не повече от 12-14 часа дневно. Корекциите на ходилото, които изискват натиск, се осъществяват за още по-малко време. От личен опит знаем, че неправилните обувки могат да ни накарат да се чувстваме  като Малката русалка на Андерсен. Всяка стъпка може да ни причини изключителни болки. Не винаги красивите обувки са удобни.

Обущарският занаят винаги бил на почит, най-вече защото само заможните хора можели да си позволят услугите на майсторите. По-късно, към XV век, обущарите започнали да поставят на обувките ток, който е повдигал задната им част, за да я запази от уличната смет и кал. Тази технология се е наложила както от хигиенична необходимост, така и от икономичност, тъй като при нужда е могло да се смени само токът или само подметката. Главната роля за развитието на обувките изиграли богатото градско население и войската.

Природата, в процеса на еволюцията е създала стъпалата, благодарение на които ние можем да се придвижваме изправени. Много важна роля играят сводовете на стъпалото, ако височината на сводовете намалее, или с други думи имаме пропаднал свод, стъпалото започва да се претоварва в определени места, а оттам и гръбначният стълб. Започват проблеми с ходенето и е необходимо да се подпомогне стъпалото, като с помощта на стелката разпределим натоварването правилно. За максимално добър резултат от лечението се препоръчват индивидуално изработените стелки, което може да стане при нас, но не и в магазин за готови стандартни стелки. Не е достатъчно просто лекарят да назначи стелки и да изпрати пациента вкъщи. След едномесечно ползване болният трябва да се яви на контролен преглед. Много често се налага повторно коригиране на стелката.

Както при всичко свързано с нашето здраве, заключението е едно: преди да предприемете каквото и да е – консултирайте се със специалист! Ако все пак сте решили да действате на своя глава, със сигурност високите цени на качествения продукт ще ви откажат да рискувате.