Модулът е предназначен за автоматизиране на дейности свързани с лекарствено снабдяване на ЛЗБП. Регистрира заприходяване, поискване, отпускане и производство на медикаменти. Предназначен е за работа в аптечни складове и отделения, позволява напълно да автоматизира документооборота между тях. Поддържа неограничено количество основни и вътрешни /спешни шкафове/ складове.

 

още за продукта