Изпълнителната агенция по лекарствата обяви на интернет страницата си, че спира от продажба два медикамента. Първият продукт е Symbicort Turbohaler 320/9 мг - прах за инхалация с партиден номер PAWT. Блокирането е заради получени съобщения по системата за бързо уведомяване от компетентния контролен орган на Швеция за съмнение за автентичността на продукта. Пациентите, купили лекарствения продукт, трябва да проверят за оригиналност на партидния номер и срока на годност между пластмасовия капак на инхалатора и самия инхалатор. В случай на разлика лекарственият продукт следва да не се употребява и да се уведоми ИАЛ . До изясняване на обстоятелствата е спрян заради съмнение в автентичността му и медикаментът Erdomed BST 225 mg с партиден номер 193004.

Съобщението е било получено по системата за бързо уведомяване от компетентния контролен орган на Италия. Пациентите, купили лекарствения продукт, следва да не го употребяват.