Резултатите от клиничното изследване LUME-Lung 1 представят първия напредък от почти десетилетие в общата преживяемост на пациенти, при които първоначалната химиотерапия е била неуспешна.

Резултатите от фаза III от клиничното изследване LUME-Lung 1 показват, че новата изпитана молекула nintedanib, перорален троен ангиокиназен инхибитор, удължава живота с 2.3 месеца при пациенти с недребноклетъчен рак на белия дроб (NSCLC) аденокарцином, при добавянето на docetaxel, спрямо плацебо плюс docetaxel.

Ingeilheim

 Тези резултати бяха представени на 49-та Годишна среща на Американското дружество по клинична онкология, (ASCO) в Чикаго."Резултатите от изследването LUME-Lung 1 са особено вълнуващи, защото от почти 10 години ние не сме виждали никакъв напредък в общата преживяемост на пациенти с недребноклетъчен рак на белия дроб (NSCLC), които са на лечение от втора линия.

 В допълнение, това е първият път, в който анти-ангиогенна терапия показва действителна полза при пациенти с недребноклетъчен рак на белия дроб (NSCLC) след като първоначалната химиотерапия е била неуспешна." коментира доц. д-р Мартин Рек, Ръководител отделение по торакална онкология, Белодробна клиника Гросхансдорф, Германия и главен изследовател в клиничното проучване LUME-Lung

Рак на белия дроб

 

 1. "Важно е да се разбере, че пациентите с недребноклетъчен рак на белия дроб (NSCLC) имат много неблагоприятна прогноза, тъй като техният тумор неизбежно прогресира след лечението от първа линия. Следователно Nintedanib* би могъл да осигури така необходимата нова възможност за лечение."

Рак на белия дроб е най-разпространеният и смъртоносен вид рак в света. На него се дължат 1,6 милиона нови случая на рак годишно и 1,38 милиона смъртни случая всяка година. Белодробният рак е причина за общо 18% от всички смъртни случаи в следствие на рак. 13% от всички нови случаи на рак са именно заболели от рак на белия дроб, като пушенето се определя като основната причина за заболяването.