AstraZenecaБългария разширява продуктовото си портфолио, навлизайки в терапевтична област „Диабет”. От началото на месец април компанията ще предлага единствения медикамент за диабет, който се прилага веднъж седмично. Двата медикамента, с които компанията обогатява портфолиото си са утвърдени в клиничната практика антидиабетни средства, достъпни и напълно безплатни за пациентите с диабет тип 2.

AstraZeneca - Диабет

Двата лекарствени продукта са  представители на инкретин-базираната терапия, която бе разработена и въведена в клиничната практика през последните години като нов подход в лечението на диабет тип 2. Тези лекарствени продукти, добавени към  наличните до момента антидиабетни средства осигуряват, чрез механизма си на действие, контрол на кръвната захар  в моментите, когато пациентите имат реална нужда от тях. Този подход улеснява диабетно болните и им дава възможност до водят пълноценен начин на живот.

Навлизането на AstraZeneca в терапевтична област „Диабет” е в резултат от сътрудничество с една от водещите научноизследователски фармацевтични компании в света – Bristol-Myers Squibb (BMS). На световно ниво алианса на двете компании започва през 2007 г. Компаниите притежават вече патента за двете лекарства, базирани на саксаглиптин и дапаглифлозин. „Сътрудничеството ни с Bristol-Myers Squibb (BMS) е основополагащо за нашия принос за справяне с нарастващото предизвикателство - захарен диабет, хронично, социално значимо заболяване, превърнало се в световна пандемия и понастоящем засягащо над 366 милиона души в световен мащаб. „Комбинирайки нашите умения и опит, въведохме успешно нов тип лечение на диабет тип 2 в над 80 страни по света”, каза Зоя Паунова, изпълнителен директор на AstraZeneca България.

За AstraZeneca

AstraZeneca е сред водещите научно-изследователски фармацевтични компании в света с нови и високоефективни лекарствени средства в седем големи терапевтични области – онкология, сърдечно-съдови, стомашно-чревни и белодробни заболявания, заболявания на централната нервна система, интензивно лечение и анестезия. AstraZenecaоперира на над 100 пазара и нейните медикаменти се използват от милиони пациенти в целия свят.

За Bristol-MyersSquibb

Bristol-MyersSquibbе глобална компания, чиято мисия е да открива, разработва и доставя иновативни медикаменти, които помагат на пациентите да се справят с множество сериозни болести.