На 27 април, 2013 г., БЪЛГАРСКОТО СДРУЖЕНИЕ НА БОЛНИТЕ ОТ БОЛЕСТТА НА БЕХТЕРЕВ ще открие III-тата Национална среща на хора с болест на Бехтерев. Събитието ще се проведе в гр. Шумен в регионалната библиотека „Стилиян Чилингиров”. По време на срещата ще се акцентира върху необходимостта от повишаване качеството на здравните грижи за пациентите засегнати от болестта:

      адекватно лечение и рехабилитация на пациентите;

      ранна диагностика на заболяването;

      достъп до специалист-ревматолог.

Събитието ще бъде открито от г-н Живко Янков, председател на Българското сдружение на болните от болестта на Бехтерев, който се бори с болестта вече 10 години. Болестта на Бехтерев, известна като анкилозиращ спондилит (АС),  засяга млади хора в работоспособна възраст (18 -35 г.), на които е важно да се даде достъп до трудова и социална среда, толерантност и разбиране от работодатели и общество. Така, и чрез адекватно лечение и рехабилитация те могат отново да бъдат активни граждани с принос за икономиката на страната.болест на БехтеревБолестта на Бехтерев представлява форма на хронично възпаление на гръбначния стълб и сакроилиачните стави. Ефектът е загуба на подвижността на гръбначния стълб. Гръбнакът става твърд и неподвижен. В България няма епидемиологични данни относно болестност и заболеваемост, брой диагностицирани и брой пациенти на лечение. Според Световната Здравна Организация процентът е 0.1%-0.5%, като за България, Дружеството по ревматология взема среден процент от 0.3% и счита, че болните са около 20 000. Според официалната информация на Министерство на здравеопазването, хората с болест на Бехтерев са 30 000.

Голям проблем при това заболяване е късната диагноза, която средно отнема 8-9 години след първите симптоми на болка в гърба. Много често в този период тези пациенти са лекувани без правилна диагноза (напр. дископатия, изкривяване и т.н.) или попадат на грешни специалисти - невролози и ортопеди, преди да попаднат при ревматолог, който да постави правилната диагноза. Пациентите, които са на биологична терапия (най-новата, модерна и най-ефективна терапия за контрол на това заболяване) са под 3% в България, като този процент е 15% средно за Западна Европа, включително и за Гърция.

 

На събитието ще бъдат засегнати важни теми като:

             Роля на пациентските организации при решаване на проблемите на хора с Мускулно-Скелетни Заболявания (МСЗ) – представени от Боряна Ботева и Снежана Божинова (ОПРЗБ).

             Новости в лечението на възпалителните артропатии – представяне на д-р Стоян Тодоров -Началник на отделение по ревматология , МБАЛ-Шумен.

             Оперативно лечение при пациентите с ревматични и дегенеративни заболявания – д-р Валентин Димитров – ортопед, МБАЛ-Шумен.

             Психосоциални проблеми и психотерапия при страдащите от ревматична болка – д-р Илхан Хюсниев - отделение по ревматология, МБАЛ-Шумен.

             Ролята на физиотерапията и рехабилитацията при хора с болест на Бехтерев – д-р Димитрова, директор на МБАЛ-Шумен.

Гости на тазгодишната среща се очаква да бъдат множество специалисти в областта на ревматологията, пациенти, общественици от областна администрация, община „Шумен”, РЗОК-Шумен и служба „Социални грижи”.