Специалисти невролози от цялата страна дискутираха подобряването на болничната логистика, актуалния клиничен опит и новите терапевтични възможности за лечение и профилактика на исхемичния инсулт у нас

София 30.04.2013 г.Водещи български експерти и невролози от цялата страна се събраха на конференция в Пампорово (между 26-28 април 2013 г.), за да обсъдят възможностите, които съвременната медицина предоставя при лечението на остър исхемичен инсулт. Събитието се проведе под надслов „Времето е мозък – Действай бързо!”, като част от информационната кампания на Boehringer Ingelheimнасочена към обществеността - „Разпознай инсулта. Действай бързо!”. Акцент на конференцията бе оптимизирането на терапиите у нас за постигане на по-широко приложение на ранната венозна тромболиза - единствената одобрена съвременна терапевтична възможност за пациенти, преживели остър исхемичен инсулт.

ИнсултОсновни лектори на конференцията бяха водещи имена в българската неврология, сред които доц. д-р Иван Стайков, началник клиника „Неврология” в болница „Токуда” и д-р Филип Киров, началник на интензивно неврологично отделение в болница „Света Марина”, гр. Варна и други.Присъстващи специалисти невролози представиха едни от най-успешните практики и терапии при лечението на остър исхемичен инсулт и опита си в приложението на интравенозната тромболиза. Те отделиха специално внимание на нуждата от подобряване на болничната логистика в България, необходимостта от регистър на острите исхемични инсулти и значението на профилактиката, която съвременната медицина предлага при рисковите групи и пациенти със сърдечни аритмии. Невролозите откроиха като основни проблеми профилактиката на исхемичен инсулт при пациенти с предсърдно мъждене и новите терапевтични възможности, които се прилагат успешно в страната ни.

НевролозиИзключително важно е пациентите да са информирани и незабавно да потърсят спешна медицинска помощ, а не да се обръщат към личните си лекари и да търсят специалисти. В случаите на остър исхемичен инсулт трябва да се подхожда както при сърдечен инфаркт - защото ефект с интравенозната тромболитична терапия може да се постигне само в тези първи часове след настъпването на симптомите. Колкото по-рано пациентите бъдат транспортирани до болницата, толкова по-големи са шансовете им скоро да бъдат напълно функционално независими.

Исхемичен инсулт„Мозъчният инсулт е най-честата причина за преждевременно инвалидизиране и епилепсия при възрастни, втората по честота причина за деменция и много честа причина за депресия. Статистиката е наистина жестока – в света на всеки 6 секунди човек умира от мозъчен инсулт, на всеки 20 секунди в Европа и 1 от всеки 6 човека в света ще преживее мозъчен инсулт. Данните са стряскащи и сочат, че около 2050 г. се очаква около 1/3 от българите да бъдат възрастни хора, така че с актуалното демографско състояние не само в България, но и в Европа вероятно исхемичните инсулти и въобще мозъчните инсулти ще зачестяват. Нашата задача е да успеем да ги намалим”, заяви доц. д-р Стайков.„Основният стремеж на специалистите невролози и екипите на спешна медицинска помощ трябва да бъде да сведат до минимум т.нар. време „от врата до игла” – времето от пристигането на пациента в болницата до започването на тромболизата и поставянето на самата инжекция”, допълни доц. Д-р Стайков. „За тази цел е препоръчително в рамките на 60 минути да се оцени пациента, да се снеме анамнеза, да се определи статуса му, екипът от невролози да бъде информиран, да се направи скенер и други необходими изследвания, да се интерпретират данните и да започне прилагането на лечението”.

 

Идеята за специална кампания за повишаване информираността на обществото относно разпознаване ранните симптоми на инсулта и необходимостта от прилагане на съвременна  ефективна терапия, възниква като резултат от тревожните данни и статистики за заболеваемостта на българите от неврологични и сърдечносъдови заболявания. Според най-актуални данни от Националния център за обществено здраве и анализи, случаите на инсулт в България през 2012 г. са били общо 50 783. Засегнати са най-много хората над 55-годишна възраст - 91% от всички или общо 46 248, от които 21 954 мъже и 24 294 жени.  Във възрастовата група 35 – 55 години броят на случаите е 4 343, а при най-младите на възраст под 35 години – 192. Общата смъртност от инсулти през миналата година е 7 535 души.

Прилагането и подобряването на клиничната пътека за случаите на остър исхемичен инсулт е от особено значение, тъй като бързите и навременни действия биха могли да намалят значително риска от инвалидизация при пациентите. Именно поради тази причина темата на конференцията е от огромно значение за намаляването на инвалидизацията в бъдеще.

 „Лечението с интравенозна тромболиза при исхемичен мозъчен инсулт е златен стандарт в съврменната неврология”, заяви д-р Киров. „То се превръща в критерий за добра организация и високо качество на работата в отделението, а за в бъдеще ще стане и критерий за акредитационна оценка. Времето остава решаващо за успеха на тромболитичната терапия. Борбата за съкращаването му е главна цел на всички т.нар. инсултни центрове по света. Това е изключително важна концепция за неврологията – „Time is brain”, което всъщност е концепцията на спасяване на т.нар. пенамбра и т.нар. неврони, които са все още функционално независими във вече оформените „златни часове” за неврологията, които знаем, че са 4,5 часа от началото на инсулта.”, допълни той. „Не бива да се пренебрегва и вторичната профилактика на исхемичен мозъчен инсулт, която е задължение на невролога. Тя трябва да започва в отделението за остър мозъчен инсулт с определяне на рисковия профил на пациента и включване на съответното адекватно лечение”.

За Actilyse® (alteplase, rt-PA)

Спешната тромболитична терапия с Actilyse® (alteplase, rt-PA) е единствената одобрена до момента терапевтична възможност за пациенти, преживели остър исхемичен инсулт. Ранната тромболиза е и продължава да бъде от основно значение и може да повиши ползата от лечението на пациентите с остър исхемичен инсулт. Actilyse® в разширен времеви прозорец  до 4.5 часа за лечение на остър исхемичен инсулт е одобрен в повечето държави от Европейския съюз. Actilyse® e рекомбинантен тъканен плазминогенен активатор (rt-PA), генетично-модифицирана версия на естествено срещания тъканен плазминогенен активатор, чиято биологична функция е да премахва малки тромби, които се образуват обичайно в кръвотока.  Actilyse® е първоначално одобрен през 1987 г. във водещите страни по света с показание остър инфаркт на миокарда, последвано от одобрения за приложение при (остър) белодробен емболизъм и остър исхемичен инсулт (регистрираните показания могат да варират в зависимост от страната).

За Pradaxa®(dabigatranetexilate)

Dabigatran etexilate е начело на ново поколение перорални антикоагуланти – директни тромбинови инхибитори (ДТИ)- насочени към големи нерешени медицински нужди в профилактиката и лечението на остри и хронични тромбоемболични заболявания.

Директните тромбинови инхибитори постигат мощни антитромботични ефекти чрез специфично блокиране активността на тромбина (както на свободния, така и на свързания в съсирека) - основният ензим в каскадата на тромбообразуването (кръвосъсирването). 22 За разлика от витамин К антагонистите, които действат променливо чрез различни коагулационни фактори, dabigatran etexilate осигурява ефективна, предвидима и постоянна антикоагулация с нисък потенциал за лекарствени взаимодействия и без взаимодействия с храни, без необходимост от рутинно проследяване на коагулацията или корекция на дозата.

Понастоящем, Pradaxa® е одобрен за първична превенция в Европа на венозен тромбоемболизъм, след цялостно протезиране на колянна или тазобедрена става, както и за превенция на инсулт и системен емболизъм при пациенти с предсърдно мъждене с един или повече рискови фактори (предишен инсулт, преходно нарушение на мозъчното кръвообръщение, или системен емболизъм; левокамерна фракция на изтласкване <40%; симптоматична сърдечна недостатъчност ≥ Клас 2 според  класификацията на New York Heart Association (NYHA); възраст ≥ 75 години; възраст ≥ 65 години, свързана с едно от следните: захарен диабет, исхемична болест на сърцето, или хипертония).

За Boehringer Ingelheim и информационната кампания „Разпознай инсулта. Действай бързо!”:

Образователно-информационната кампания „Разпознай инсулта. Действай бързо!”, организирана от фармацевтична компания BoehringerIngelheim, бе проведена в рамките на една седмица в диагностично-консултативните центрове в четири български града – София, Пловдив, Стара Загора и Плевен. Инициативата имаше за цел да повишиосведомеността на обществото относно ранните признаци на инсулт, необходимостта от незабавна реакция и възможностите за прилагане на спешна терапия, която може да спаси живот и да намали значително риска от инвалидизация при пациентите с остър исхемичен инсулт. Кампанията беше насочена към рисковите групи на възраст между 45-65 години и техните семейства, колеги и хора, които биха могли да се окажат в близост до тях при получаването на исхемичен инсулт.

Групата Boehringer Ingelheim е една от 20-те водещи световни фармацевтични компании. Със седалище в гр. Ингелхайм, Германия тя работи на глобално ниво със своите 140 представителства и повече от 46,000 служители. От основаването си през 1885 г., компанията, която е фамилна собственост проучва, разработва, произвежда и предлага на пазара продукти с висока терапевтична стойност за хуманната и ветеринарна медицина.

За Boehringer Ingelheim социалната отговорност е важна част от корпоративната й култура. В тази насока Boehringer Ingelheim е поела ангажимент за участие в общественозначими проекти, пълноценна грижа за служителите и техните семейства и осигуряването на равни възможности – всичко това лежи в основата на дейностите на компанията на международно ниво. Сътрудничеството и уважението, както и опазването на околната страна и устойчивото развитие са съществени фактори във всяко начинание на Boehringer Ingelheim

През 2012, Boehringer Ingelheim реализира близо 14,7 милиарда евро нетни продажби, като инвестира близо 22,5% от тях в проучвания и развитие на най-големия си бизнес сегмент - лекарствата с рецепта. Това е доказателство за ангажимента на компанията да осигурява по-добро здраве.

За повече информация, моля посетете:  www.boehringer-ingelheim.com