Диабетът е заболяване, водещо след себе си редица проблеми. Част от тях се свързват със зрението. Диабет  тип 2 е рисков фактор за развитие на катаракта, съпътстваща възрастта. Статините пък са медикаменти за редуциране нивата на холестерол в организма. И при двата случая (диабет  тип 2 и прием на статини) е отчетен повишен риск от развитие на катаракта.

Това сочат резултатите на екип специалисти от Онтарио, Канада.(на латински cataracta - водопад, наричана още старческо перде) е заболяване на окото, което представлява помътняване на лещата. Най-често се среща при възрастните хора, но може да се появи и в по-ранна възраст особено като следствие на увреждане от друг характер или заболяване.

В проучване били изследвани 6400 пациенти с очни проблеми. От тях 452 страдали от диабет  тип 2. При вземане под внимание на различни рискови фактори като пол, наличие на хипертония, тютюнопушене и други изследователите установили, че приемът на статини и диабет  тип 2 са водещите рискови фактори за развитие на катаракта. След проведените анализи учените отчели, че приемът на статини повишава риска от katarakta с 57%, докато диабет  тип 2 - с 82%. Трябва да се спомене, че от участниците в проучването 56% от пациентите с диабет приемали статини, а от тези без диабет  -16%. Специалистите считат споменатите два рискови фактора за независими един от друг.Катаракта

Колкото по-голяма е възрастта на пациентите с диабет , приемащи статини, толкова по-голяма е вероятността за по-кратък период да се стигне до зрителни проблеми. Сравнени с хора без диабет  и неприемащи статини, пациентите с диабет  и приемали медикамента развиват kamapakma 5-6 години по-рано от очакваното (свързана и с възрастта). Резултатите от проучването не доказват безспорно, че приемът на статини е отговорен за появата на katarakta, но Възможността това да е така е много голяма.  Именно затова е нужно провеждане на по-задълбочени изследвания, изучаващи тази връзка и ефекта на продължителен прием на статини върху състоянието на окото. Резултатите от проучването могат да са от полза и на фармацевтичните компании за разработване на нови медикаменти за понижаване нивата на холестерола.

 

Все пак от екипа споменават, че ефектът, който има приемът на статини при пациенти с диабет , не може да се сравни с риска от катаракта. В крайна сметка всеки пациент е отделен случай и неговото състояние и лечение се преценяват от следящия го лекуващ лекар