НЗОКС 9 гласа „За“, 5 „Против“ и един въздържал се, предложението за разделяне на пакета медицински услуги, покриван от НЗОК, на основен и допълнителен, беше прието от парламентарната здравна комисия. „Въвеждането на основен и допълнителен пакет е въпрос на изпълнение на цели“, заяви здравният министър д-р Петър Москов, като уточни, че целите са подобряване на здравните показатели на нацията.
 
 
„Смисълът на основния пакет е да се излезе от фалшивия разказ, че в момента българските граждани получават безплатни медицински услуги“, посочи министърът.  Той отбеляза още, че в момента се доплаща практически за всичко, като само част от тези доплащания са регламентирани.
 
Първите възражения срещу разделянето на пакета очаквано дойдоха от страна на опозицията –депутати и от ДПС, и от БСП бяха предложили текстът да отпадне от законопроекта. Тунчер Кърджалиев от ДПС „предложи“ два варианта за измама от страна на лечебните заведения и от страна на пациентите при ситуация с основен и допълнителен пакет. Единият беше пациентът да се приеме по различна клинична пътека от тази, за която е показан, а другият – пациентът да си плати, за да мине по-напред в листата на чакащи.
 
Според депутата, разделянето на пакета ще доведе до намален достъп до здравна помощ, по-скъпи услуги и дори увеличение на административните разходи за НЗОК.
 
„Този параграф говори за реформа според управляващите. Ние обаче се различаваме в дефиницията си за полезната реформа“, коментира Кърджалиев и посочи: „Ние мислим, че приватизацията, а не национализацията ще е по-ефективната реформа; че дерегулацията, а не регулацията ще е по-полезната реформа“.
 
Разделянето на пакета ще доведе до ново разделяне на пациентите, гласеше пък тезата на депутата от БСП д-р Емил Райнов. Разделихме ги на здравноосигурени и здравнонеосигурени, а сега ще ги разделим и на такива, чиито заболявания попадат в основния и такива, които чиито болести попадат в допълнителния пакет, коментира той. „Не се предлагат пакети, предлагат се две думи“, заяви още „червеният“ депутат, като за пореден път отбеляза, че няма яснота какви диагнози ще влязат в двата пакета. Д-р Райнов посочи още, че не се предлага и финансов разчет към проекта.
 
В защита на текста излезе Семир Абу Мелих от ГЕРБ, който заяви, че предложението на Министерски съвет е добър вариант при сегашната ситуация.
 
Депутатите водиха двайсетминутен спор и по замяната на думата „заплащане“ с думата „закупуване“. Става въпрос за текста от ЗЗО, който гласи: „Здравното осигуряване е дейност по набирането на здравноосигурителни вноски и премии, управлението на набраните средства и тяхното разходване за заплащане на здравни дейности, услуги и стоки, предвидени в този закон, в националните рамкови договори (НРД) и в застрахователните договори.“
 
И тук възраженията дойдоха от опозицията. От ДПС изразиха опасения, че ако НЗОК стане пазарен участник, тя ще търси по-ниска цена, което ще постави под съмнение качеството на купуваните услуги. Това пък ще доведе до ущърб за пациента, посочи Тунчер Кърджалиев. Според нас е по-добре лечебните заведения да се конкурират за пациенти, а НЗОК по определени критерии да ги следва, коментира той. Колегата му д-р Хасан Адемов пък посочи, че ако касата купува услуги, то лечебните заведения трябва да могат да определят цени, а това не е така.
 
Министър Москов от своя страна обясни идеята на предложената промяна така: „Създава се механизъм и се дава силен сигнал за това каква трябва да е функцията на НЗОК. Ролята на здравната каса е от името на своите вложители да подбира най-добрите услуги на най-добри цени.“ От думите му обаче стана ясно, че формалният повод за предлагането на тази поправка са съдебните дела срещу осигурителната институция, които неизменно се печелят от болниците с мотива, „щом пише „плаща“, значи трябва да плаща“.
 
Очаквано, и тази промяна бе приета от депутатите.
 
Тъй като времето им не стигна за повече дискусии, народните представители си насрочиха извънредно заседание за следващата седмица, посветено изцяло на промените в Закона за здравно осигуряване.