За съжаление, има много болни, които не са могли да бъдат излекувани с досега известните методи на лечение - лекарства, операция - и на които вече е невъзможно да се помогне. Лекарствата предизвикват много странични ефекти, а някои болни не са в състояние да понесат операцията.

рак, исхемична болест на сърцето, нови лекарства, рак на белите дробове и на бъбреците
Вече се провеждат клинични
изпитания на нови лекарства,
които дават надежда за лечение
на болни с рак и исхемична
болест на сърце

В редица научноизследователски институти вече се провеждат клинични изпитания на нови лекарства, които дават надежда за лечение на болни с рак и исхемична болест на сърцето

Въпреки че засега се провеждат само клинични изследвания на новите лекарства, вече има получени резултати и ние ще ви запознаем с механизма на действието им.

Например след лечение с тези нови лекарства почти всички болни с тежка форма на исхемична болест на сърцето вече не получават стенокардни пристъпи и рядко прибягват към силнодействащи медикаменти.

Но тези нови лекарства, за които искаме да разкажем, помагат не само при исхемична болест на сърцето и ракови заболявания.
Още по темата Груби лекарски грешки в областта на лекарствената терапияРибеното масло потиска болките, причинени от артритХомеопатията като помощник на психосоматичната медицинаАртрозаТеснолист жиловлек


Съществуват повече от 20 различни заболявания на основата на неправилен растеж на кръвоносните съдове. Сред тях са артрит, псориазис, глаукома, язва на стомаха, болестта на Крон, болестта на Алцхаймер.

Именно при тези заболявания новите препарати се оказват най-ефикасни.

КАКЪВ Е МЕХАНИЗМЪТ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ТЕЗИ ПРЕПАРАТИ?
 

 

рак, исхемична болест на сърцето, нови лекарства, рак на белите дробове и на бъбреците
Новите лекарства помагат не
само при исхемична болест на
сърцето и ракови заболявания.

Известно е, че всяка клетка в нашия организъм се нуждае от подхранване. Кръвта доставя хранителните вещества и кислорода чрез разклонената капилярна система, която пресича всички органи и тъкани.

Оформената в организма на възрастен човек кръвоносно-съдова система обикновено не се променя през живота му. Само в период на определени процеси, които се контролират от организма, може да се получи образуване на нови кръвоносни съдове. Става въпрос за женски репродуктивни цикли, период на бременност, заздравяване на рани.

За да се “построят” допълнителни кръвоносни съдове, се изработват специални вещества, които заставят клетките на кръвоносните съдове да се размножават.

Истина е и това, че процес на разрастване на клетките може да настъпи и при различни патологични състояния -рак, атеросклероза, язвена болест, автоимунни заболявания.

КОГА СЕ НАЛАГА ФОРМИРАНЕТО НА НОВИ КЛЕТКИ?
В някои случаи, например при исхемична болест на сърцето, е важно да се ускори образуването на нови капиляри, за да могат клетките на сърдечния мускул да получат достатъчно подхранване.

Но съществуват и точно обратни ситуации, при които е необходимо да се потисне процесът на размножаване. Това, както много пъти сме писали, се случва при ракови заболявания. В такива ситуации е важно да се потисне подхранването на раковите клетки с необходимите вещества.

Именно към това е насочено действието на новите препарати - да ускори или потисне образуването на нови кръвоносни съдове. Как става това? С увеличаване или намаляване на растежните фактори в увредените тъкани или органи. За тази цел на болните се вкарва специално лекарство или ген, които или продуцират тези фактори, или обратно - премахват ги като не им позволяват да си взаимодействат с клетките-мишени.

Самата процедура напомня обикновена инжекция.

НОВИЯТ МЕТОД МОЖЕ ДА ПОМОГНЕ И НА ОНКОЛОГИЧНО БОЛНИ ХОРА.
 

 

рак, исхемична болест на сърцето, нови лекарства, рак на белите дробове и на бъбреците

Съществуват повече от 300
вещества, способни да потиснат
растежа на съдовете

Съществуват повече от 300 вещества, способни да потиснат растежа на съдовете. Сред тях има такива, които се използват и в момента и с които във Великобритания се опитват да лекуват рак на белите дробове и на бъбреците.

И в САЩ използват тези средства за лечение на заболявания, имащи пряко отношение към неправилния растеж на кръвоносните съдове. Така че старите лекарства притежават доста полезни свойства, които се откриват десетки години след тяхното създаване.

Трябва да отбележим, че почти всички медикаменти, потискащи растежа на кръвоносните съдове, се използват и в качеството им на експериментални препарати. И с тях вече се провежда лечение. Има постигнати обнадеждаващи резултати при лечение на рак на мозъка, на млечната жлеза, на бъбреците.

Тези нови препарати имат предимства пред обичайните противотуморни средства. След лечение с тях се разрушават не самите ракови клетки, а кръвоносните съдове, които ги подхранват. Това води до намаляване на тумора, или до пълното му изчезване. Той може да се появи отново, но лечението също може да се повтори или дори да се провежда постоянно - лекарството така или иначе ще бъде ефикасно.

При лечение с обичайните противотуморни средства се увреждат самите ракови клетки, но те с времето стават устойчиви и лекарството престава да им въздейства.
И освен всичко друго лечението с новите препарати на практика не дава усложнения.
Бактериалните инфекции също могат да потиснат и дори да преустановят растежа на тумора. По-рано се смяташе, че бактериите рязко активизират работата на имунната система, но сега след провеждане на опити с животни било забелязано, че дори в организъм с много слаба имунна система туморът забавя растежа си. Това означава, че инфекцията действително влияе върху системата, която кръвоснабдява тумора.

Много растителни продукти съдържат вещества, задържащи растежа на кръвоносните съдове. Това например е познатата на всички ни соя. Тя се използва за профилактика на рака. Не е изключено това свойство на соята да е свързано точно с потискане растежа на кръвоносните съдове.

lekar.bg