Диазепам

 

Химична формула

 

Структурна формула на Диазепам

Химическо наименование: 7-хлоро-1,3-дихидро-1-метил-
5-фенил-2Н-1,4-бензодиазепин-2-он
Научно наименование: Diazepam - INN
Достъп по пациента: Ограничен, със зелена рецепта.
Списък Б.
Синоними: Relanium, Faustan, Valiu

Диазепам е психотропно лекарство от групата на бензодиазепините с анксиолитично и миорелаксиращо действие.

Приложение

При невроза, безсъние, свръхвъзбудимост, напрегнатост, ажитираност, силни страхови състояния, посттравматичен стрес, като мускулен релаксант, при гърчови състояния, включително епилептични кризи, при абстинентни синдроми и в анестезиологията за премедикация.

Фармацевтична характеристика

Повишава и улеснява медиацията на гама-аминомаслената киселина чрез свързване със специфични рецептори - бензодиазепинови, които са интегрална част от постсинаптичния гама-аминомаслен-рецептор Cl-комплекс.

Резорбира се бързо при приемане през устата. При повтарящи се дози се наблюдава натрупване. Максимална плазмена концентрация се постига след втория час, равновесна - след 1-2 седмици, плазмен полуживот 20-70 часа. Удължен е при новородени, стари хора или пациенти с чернодробни увреждания.

Странични ефекти

Неясно виждане, хипотензия, диплопия, неясен говор, незадръжка на урина, запек, възможни са и агресия и възбуда, рядко транзисторна левкопения. Депресия като възможно недиагностицирано заболяване, а при високи дози и суицид. Апнея и спиране на дишането - много рядко, при стари хора.

Лекарствени взаимодействия

Усилва действието на всички депресанти на нервната система, (антидепресанти, успокоителни, сънотворни, общи анестетици и наркотици), особено на алкохола. Наблюдавани са смъртни случаи при тяхното комбиниране. Въпреки това и при големи погълнати дози само на диазепам пациентите често биват детоксикирани успешно.

Противопоказания

 

 

Едновременна употреба с алкохол; бременност особено през първите три месеца - има данни за увреждане на бебето; Myastenia gravis; ползване от хора, управляващи автомобили или други МПС или машини.

Дозировка

2-10 мг от два до четири пъти дневно в зависимост от заболяването. За стари и изтощени хора началната доза е 2 мг. За деца 2-4 мг, разделени на приеми.

Синоними

  • Реланиум (Relanium)
  • Фаустан (Faustan)
  • Валиум (Valium)
  • Седуксен (Seduxen)

от Уикипедия, свободната енциклопедия