България е далеч от максималните стойности в Европа по отношение употребата на наркотични вещества сред подрастващите. Най-популярни у нас са канабисът - опиьтвали са го 21% от учениците, и инхалантите - 3%, сочи годишният доклад за 2005 г. на Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите (EMCDDA).

За сравнение, средните показатели на континента са по-високи - между 3 и 44% за канабиса и 1 и 18% за инхалантите.

Особено висока в България е употребата на екстази (30 души на 1000), халюциногени и амфетамини (20 на 1000). В Европа максималните проценти достигат съответно до 60 и 70%.

"Годишният доклад за състоянието на проблема с наркотиците в Европа" обхваща 25-те страни членки на ЕС, както и Норвегия, България, Румъния и Турция. Документът излиза на 19 езика, включително на български.

В повечето страни от общността е налице увеличаване на закононарушенията, свързани с употребата на наркотици. Особено подчертана е тази тенденция в Естония, където в периода 1998-2003 г. броят на нарушенията се е увеличил десетократно, и в Полша, където повишението е тройно.

Кокаинът е най-предпочитаният стимулиращ наркотик сред европейските младежи,

сочат данните, цитирани в доклада. Употребата му е съсредоточена най-вече сред 15 до 34-годишните, особено при мъжете в големите градове.

Все повече европейци търсят лечение заради проблеми, свързани с кокаина. Процентът на тези хора е най-висок в Холандия и Испания.

Същевременно няма индикации, че намалява употребата на други наркотици. Европа остава регионът, където се произвеждат най-големи количества екстази и амфетамини в света.

В момента над половин милион европейци са на субституиращо лечение, отчита още ЕЦМНН.

Това са между 1/4 и половината от хората, които имат проблеми с опиатите. Достъпът до субституиращо лечение обаче не е еднакъв във всички държави.

В десетте нови членки на ЕС и в България и Румъния живеят едва 1% от пациентите на субституиращо лечение на континента.

В доклада се посочва още, че хората с проблемна употреба на наркотици в ЕС в момента са между 1,2 и 2,1 милиона. Свръхдозата продължава да се сочи като главната причина за смъртността сред тях.

България е една от страните, където броят на смъртните случаи от свръхдоза е сравнително постоянен.