В Националнта здравноосигурителна каса (НЗОК) е постъпило писмо от фирма „Рош България" ЕООД, с което уведомява за предстоящо прекратяване на продажбите на лекарствените продукти Rivotril tablet 0.5 тд. х 50 с НЗОК  код NP 353 и Rivotril tablet 0.2 тд. х 30 с НЗОК  код NP 354 от Приложение 1 на Позитивен лекарствен списък.

За да не се прекъсне лечението при пациенти с действащи протоколи, НЗОК  е дала указания районните здравноосигурителни каси да насочват тези болни към специалисти невролози, които да им определят заместителна терапия. Както и да уведомят лекарите и аптеките.

Хората, които ползват това лекарство, са силно притеснени, показа проверка на „Знаме". На брой не са малко. В момента го търсят в аптечната мрежа, за да се запасят. Получават го със зелени рецепти и не всички местни аптеки го предлагат.RlvotrilПри епилептиците помага за овладяване на гърчове

Изписва се и на страдащи от психични заболявания - например тревожни разстройства и депресии.

Конкретно за пациентите с епилепсия и за техните семейства спирането на вноса е равносилно на бедствие - коментира председателката на Асоциацията на родителите на деца с това заболяване Веска Събева, която родом е от Септември. - Те трябва да влязат в болница за смяна на терапията. Това не става толкова лесно. Rivotril-ът се спира бавно и постепенно може би в продължение на година, година и нещо.

Приемът води до зависимост, а аз лично не съм чула да има заместители. Диазепамът е go някаква степен, но не напълно.

В момента е трудно да се намери Rivotril - каза още г-жа Събева. - фирмата е уверила, че до две седмици ще внесе още количества. По закон, предупреждението преди изтеглянето от пазара траело две години, за да може пациентите да преминат плавно към ново лечение. Безпокоим се обаче колко ритмични ще бъдат доставките и дали всичко ще е наред - не скри притеснението си председателката на пациентската асоциация.

Тя призова държавата да се намеси:

Време е да започне да внася лекарствата, към които няма търговски интерес. Да не ни оставя на произвола на съдбата и да зависим изцяло от търговията. Здравето не е търговия.