Пациентите с глаукома и водещи офталмолози у нас за пореден път се обединиха около проблемите, касаещи диагностиката и лечението на очното заболяване. По думите на Георги ДИМИТРОВ, председател на организация „Глаукома", в 20 европейски държави капките, необходими за лечението, се реимбурсират 100%, в други - над 60%. У нас Здравната каса плаща 50 на сто от стойността им, освен това потърпевшите имат право на преглед веднъж на шест месеца.

Между 60 000 и 80 000 души в България страдат от глаукома, като само половината от тях знаят, че са болни и се лекуват. Това показват данните на Националната глаукомна асоциация. Коварната болест засяга найвече хора над 40 години и се нарежда на второ място сред причините за слепота в света и у нас. Основните причини за неовладяване на страданието са: от една страна - късната диагностика, от друга - спецификата на самото заболяване (много хора разбират, че са болни, едва след като загубят около 40% от зрението си), и от трета - липсата на профилактика и скринингови изследвания за глаукома у нас.Глаукома

За всеки пациент съществува индивидуална норма за вътре-очно налягане, при която няма опасност от увреждане на зрителния нерв и зрителното поле. Счита се, че границите на нормалното вътреочно налягане са между 10 и 21 ттНд. При някои състояния, като например глаукома с изразени увреждания на зрителния нерв и наличието на други фактори (като атеросклероза, диабет  и др.), се налага вътреочното налягане да се понижи под 18 mmHg, а понякога -и до 10-15 mmHg, за да се спре прогресирането на глаукомните увреждания, коментира доц. Ботьо АНГЕЛОВ, завеждащ Първо очно отделение към Александровска болница: "Трябва да се отбележи, че по-високото вътреочно налягане при даден човек не означава непременно, че той ще развие глаукома, както и, респективно, човек с вътреочно налягане в границите на нормалното може да бъде предразположен към глаукома."