Рак - болест, инфаркти, инсулти, рак на маточната шийка, туморни

Рак – Описание

Рак – Причини

Рак – Видове

Рак – Причинители

Рак – Симптоми
Рак – Диагноза

Рак – Лечение

Рак – Описание

Рак е клас от заболявания, характеризиращи се с извънреден растеж на клетките. Има над 100 различни вида рак и всеки е класифициран в зависимост от типа първоначалнo заразена клетка. Ракът вреди на тялото, когато засегнатите клетките, делящи се неконтролируемо, образуват бучки или маса от тъкан наречена тумор (с изключение на случаите на левкемия, при които ракът затруднява нормалната функция на кръвта). Туморите могат да растат и да пречи на храносмилането, нервната и кръвоносната система и могат да отделят хормони, които променят функциите на тялото.

Туморите, които стоят в един стадии и показват ограничен ръстеж обикновено се счита за доброкачествени.

Туморният процес се характеризира:

 • с неконтролирано разрастване на неопластичните клетки;
 • инвазия или проникване в околните структури;
 • метастазиране по кръвен и/или лимфен път в други органи.

Заболяването е сред трите най-чести причини, водещи до смърт в света - на първо място са сърдечно-съдовите заболявания - инфаркти или инсулти, на второ място катастрофи или инциденти и на трето място онкологични заболявания.

Въпреки зловещата присъда злокачествените заболявания са лечими при рак на тестиса, щитовидната жлеза, левкемия и когато са открити в първите фази на заболяването при рак на маточната шийка, на гърдата и други вътрешни органи.

Рак – Причини

Ракът е резултат от неконтролируем растеж на клетки, които не умират. Нормалните клетки в организма следват един методичен път на растеж, делене и смърт. Програмираната клетъчна смърт се нарича апоптоза и когато този процес се наруши, рак започва да се оформя. За разлика от обикновените клетки, раковите клетки не умират, което води до анормален клетъчен растеж.

Рак – Видове


Още по темата Новите медикаменти за сърдечни и ракови болестиРегистрираха ваксина срещу рак на белите дробовеАнтибиотик в черния дроб на акула унищожава вирусиАспиринът пази от рак на дебелото червоЗащо пържените храни са вредни Раковите тумори се класифицират по типа дегенерация. По-голямата част от раковите заболявания образуват карциноми или тумори, които произлизат от епитела. Те се подразделят на плоскоепителни карциноми, които произхождат от роговия и нероговия слой на кожата и аденокарциноми, които произходжат от жлезистия епител и могат да бъдат по-нататък диференцирани по произход и строеж. Образуващите се в отделителните органи карциноми се наричат уротелни и са типични за рака на пикочния мехур.

Друга голяма група са хематологичните ракови форми на кръвта и кръвотворните органи, които се разделят на левкемии и лимфоми, наричани също рак на лимфните жлези. Освен това съществуват по-редки злокачествени тумори като образуващите се от съединителната и опорна тъкан — саркоми, нервоендокринни тумори като карциноида или произхождащите от ембрионалната тъкан тератоми (най-вече от половите жлези).

Рак – Причинители

Клетката е особено чувствителна по време на клетъчното деление: при това клетки, които се делят бързо, са особено предразположени. Канцерогени и предизвикващи рак са и влияния, които възпрепятстват имунната система да разпознава и отстранява изродените клетки.

Особено опасни са:

 • физичните влияния — йонизиращото излъчване като ултравиолетова светлина, рентгеново или гама-излъчване;
 • химични влияния;
 • мутагенни химикали — най-важните са по-големите полициклични ароматни въглеводороди, бензол, Хром (VI)-съединения и нитрозамини;
 • онковируси — различни ДНК-вируси (например хепатитен В-вирус (HBV), който може да доведе до карцином на черния дроб, и HPV, който може да доведе до карцином на шийката на матката);
 • различни РНК вируси;
 • някои тумори са преносими от животно на животно;
 • стволовите клетки могат при определени условия да предизвикат рак;
 • генетична предразположеност.

Основните ракови заболявания се увеличават чувствително с възрастта, така че ракът може да се разглежда като едно дегенеративно възрастово заболяване на растежа на клетките.

 • Тютюнопушенето е основен причинител на рак на белия дроб. Стотици епидемиологични изследвания потвърждават това твърдение.
 • Слънчевата радиация е сочена като причинител на рак на кожата.
 • Болести предавани по полов път.
 • Като канцерогенни се сочат и редица добавки използвани от хранително-вкусовата промишленост. Това са различни оцветители, консерванти, подсладители и др. Обикновено биват обозначавани с ЕХХХ на етикетите на хранителните продукти.

Има изследвания които свързват ниските нива на мелатонин с рака. Тези нива се получават когато хората прекарват продължително време под силно изкуствено осветление.

Рак – Симптоми

Симптомите на рака са доста разнообразни и зависят от това къде се намира рака, къде се е разпространил и колко е голям тумора. Някои видове рак могат да бъдат усетени или наблюдавани през кожата.

 • Ракът на кожата (меланом) често се проявява в поява на брадавици или бенка по кожата.
 • Някои видиве рак на устните се изразяват в бели петна по устата или бели петна по езика.

Другите видове симтоми на рак са в по-малка степен физически очертани. Някои мозъчни тумори  проявяват симтомите на болеста още в първоначалните стадии  и поразяват някои важни когнитивни функции.

 • Ракът на панкреаса обикновено е твърде малък, за да предизвика симптоми, докато не започне да причинява болка чрез натискане на близките нерви или да влияе на чернодробната функция и да предизвика пожълтяване на кожата и очите наречено жълтеница.
 • Симтомите на рак на дебелото черво са: запек, диария и промени в размера на изпражненията.
 • Рак на пикочния мехур: може да предизвика промени в пикочния мехур, както и по-често или рядко уриниране.
 • Раковите клетки използват енергията на организма и пречат на нормалната хормонална функция, което може да предизвика симтоми като: повишена температура, умора, прекомерно изпотяване, анемия и необяснима загуба на тегло.

Ракът е резултат от неконтролируем растеж на клетки, които не умират. Нормалните клетки в организма следват един методичен път на растеж, делене и смърт. Програмираната клетъчна смърт се нарича апоптоза и когато този процес се наруши, ракът започва да се оформя. За разлика от обикновените клетки, раковите клетки не умират, което води до анормален клетъчен растеж.

Рак – Диагноза

При диагностициране на рака се прилагат различни методи. Една част от тях са насочващи - такива са ехографията, рентгенографията, компютъртомографията - скенер, изследване на кръвта за туморни маркери, опипване на лимфните възли и други, но само патоморфологичното или хистологичното изследване установява окончателно вида на процеса. За излекуван се счита човек, преживял поне 5-години "светъл" период, при който няма отклонение в изследванията от последната операция и/или химиотерапия.

Рак – Лечение

С цел стандартизиране на лечението се прилага стадиране на заболяването - за различните локализации стадирането е различно, но най-общо е:

 • Първи стадий - процесът е локализиран в органа, където е възникнал;
 • Втори стадий - има метастази в регионални лимфни възли;
 • Трети стадий - засегнати са съседни органи
 • Четвърти стадий - има далечни метастази.

Целта на онкологичната хирургия е да се отстрани засегнатият орган и съседната тъкан, поразена от болестта.

При някои органи като гърда, тестис и дори крайник, това може да е безпроблемно за нормалния живот на индивида, но когато се стигне до орган като окото или носа например, може да има много сериозни психически последствия след операцията. За съжаление в късните стадии на болестта болните са неоперабилни и тогава остава да се прилагат палиативни средства (подобряващи качеството на оставащите месеци живот). 

Хирургично лечение

Целта на онкологичната хирургия е да се отстрани засегнатият орган, лимфни възли и/или съседната тъкан, поразена от болестта. При някои органи като гърда, тестис и дори крайник, това може да е безпроблемно за нормалния живот на индивида, но когато се стигне до орган като окото или носа например, може да има много сериозни психически последствия след операцията. В късните стадии на болестта болните са неоперабилни и тогава остава да се прилагат палиативни грижи (подобряващи качеството на оставащите месеци живот).

Прилага се при над половината болни с цел излекуване или подобряване на качеството на живот.

Лъчелечението е:

 • перкутанно - облъчване през кожата с гама или Х-лъчи - т.нар телегаматерапия;
 • вътретъканно с радиоактивни материали - чрез радиоактивен йод (щитовидната жлеза поема активно йод).

Медикаментозно лечение

 • с цитостатика (химиотерапия); пречи се на размножаването на раковите клетки, респективно се спира,
 • хормонална терапия, например отнемане на тестостерон при карцином на простатата,
 • задържане на растежа на кръвоносните съдове (раковата тъкън привлича кръвоносните съдове да растат в посока на раковата тъкан, за да я изхранват),
 • имунотерапия (увеличаване на имунния отговор на туморните клетки).

Радиоимунотерапия

Тази терапия е по-развитата форма на имунотерапията. Радиоимунотерапията комбинира въздействието на имунотерапията точно в целта терапия на антителата с високата ефективност на лъчевата терапия. При радиоимунотерапията едно антитяло (Ibritumomab) закарва разрушаващ раковите клетки лъчев източник точно до тях. Обратно на чистата имунотерапия при радиоимунотерапията се разрушават не само клетките на туморната повърхност, но също и клетките във вътрешността на туморната маса.

Алтернативно лечение

Незадоволителното лечение при определени туморни заболявания и страничните въздействия на утвърдилите се методи на лечение предизвикват често страхове и отчаяние при засегнатите и техните роднини. Това често ги подтиква към търсене на нетрадиционни начини на лечение, за които в повечето случаи липсва доказателство за ефективност, и не биха издържали научна проверка на техните основи. Някои от тях се отричат, но други се одобряват от медицината.

Сред алтернативните методи на лечение са терапия с Бял имел, Котешка стъпка (Klinopodium vulgaris) или употребата на Амигдалин. Двата метода са оспорвани. Факт е обаче, че много успешни цитостатици (като Винкристин) първоначално са открити в растенията. Тези цитостатици са много чисти и концентрирани и затова не могат да се сравняват с билков чай или подобни.

Същестуват случаи на обречени хора, които оздравяват. Известни са алтернативни методи на лечение — саменто, йога, вяра и самоусъвършенстване, които са излекували не един. Но е препоръчително да им се гласува доверие успоредно с конвенционалната медицина.

от Уикипедия, свободната енциклопедия