лекарства менопауза, рак на простатата лекарство,

Биотехнологичните процеси навлязоха мощно в медицината. "Въпреки това за създаването на такъв иновативен медикамент са нужни минимум 15 години. Трябва да се изучат всички процеси свързани с тези молекулите, както и коя от тях за какво точно е отговорна", обясни доц. Румен Стоилов по време на научния симпозиум посветен на остеопороза, които се провежда в Правец.

 

Специалистът запозна колегите си с иновационен медикамент за лечение на остеопороза на Amgen и GlaxoSmithKline. Лекарството беше одобрен за приложение в страните на Европейския съюз през 2010 г. и ще се ще се използва за терапия при жени в менопауза  с повишен риск за фрактури, както и при мъже със загуба на костна минерална плътност (КМП) в резултат на хормонална терапия за рак на простатата.

Инжекциите, които се поставят два пъти годишно, са първия представител на нов клас напълно човешко моноклонално антитяло, насочено срещу RANK лиганда, който регулира образуването и функцията на остеокластите."Медикаментите понижават риска от счупвания 2-4 пъти. Политиката е да се лекуват жените с ниска костна плътност (при -2.5), за да се предотвратят фрактурите при тях", каза още доц. Стоилов.

Преди да получи одобрение от регулаторните органи са проведени шест клинични проучвания във фаза III, включително две изследвания за фрактури при остеопороза. Подкожните инжекции намалява честотата на фрактурите и увеличава КМП на всички измерени места.

Едно от проучванията е обхванало 7800 пациенти. Данните са показали, че медикаментът е намалил относителния риск за нови вертебрални фрактури с 68%, за невертебрални фрактури – с 20% и за бедрени фрактури – с 40%.

На фармацевтичния пазар медикаментът ще се конкурира с групата на бисфосфонатите. Amgen и GlaxoSmithKline очаква одобрение за използване на медикамента при болни с онкологични заболявания, които също губят костна плътност.

www.hospital.bg