безсъние, безсънието, лечение
Ако след 30 минути, след като сте си
легнали, още сте будни, станете и се
опитайте да се отпусне­те

Опитът, наблюденията на пациенти в клинични условия и на техните навици позволиха да се разгадаят много от тайните на съня. Ето някои от съветите които дават лекарите. 

* Опитайте се да си ля­гате в един и същи час, дори и в случай че предна­та нощ е била за вас без­сънна.

* Ако след 30 минути, след като сте си легнали, още сте будни, станете и се опитайте да се отпусне­те.

* Не превръщайте спал­нята в бивак или във все­кидневна, отбягвайте да я използвате за хранене, че­тене или гледане на теле­визия.

* Едно редовно физичес­ко натоварване ще допри­несе за вашия здрав сън. Отбягвайте обаче да пра­вите гимнастика вечер.

*  Не консумирайте ве­чер алкохол, кафе или на­питки със съдържание на кофеин.

* Избягвайте да си ляга­те в леглото с празен сто­мах или след като преяде те. Ако искате да си хапне­те още нещо, една чаша топло мляко е достатъчно.
Още по темата Мелатонин - естественият хормон на съня. MelatoninЗащо са опасни лекарствата "за нерви"Сънотворните могат трайно да увредят съня след 3 месецаБезсъниеГлог

 

безсъние, безсънието, лечение
Избягвайте да спите през деня или вечер
пред телевизора

* Не пушете, преди да си легнете, защото никотинът е вид стимулант.

*  Избягвайте да спите през деня или вечер пред телевизора.

* Ако сте възрастен чо­век, опитайте се да бъдете по-дисциплиниран по отношение на следобедната дрямка. Тя не трябва да продължава до късния сле­добед и така да наруши вашия сън.

 

* Ако излизате рядко от къщи, опитайте се да се покажете на слънчева светлина всеки следобед.

*  Избягвайте спектакли и филми, които са свърза­ни с отрицателни емоции.